по заглавие   по съдържание

РЕГИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ, НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И КОМИКСИ

22.02.2014
Снимка 1

Комикс дружество „Диаскоп” Пловдив счита регионалната народностна култура за основа на най-здравата спойка между членовете на един народ.

Никой не може да отрече влиянието на общата територия и съвместния живот за важни фактори при създаването на обща култура. Под народностна култура се разбира не само образованието и литературния език, но и всички духовни, културни и материални ценности, събирани през вековете в дадена територия, както и стремежът към развитие и напредък. Тук влизат народните песни и приказки, обичаи и традиции, спомени и легенди, и мн. други подобни от историческото минало. Голямо е значението на народностната култура за запазване от разрушителното действие на по-напреднали културни чуждестранни влияния. Елементите на чуждестранната култура могат да се възприемат безвредно и безопасно само в преработен вид и пречупени през призмата на народностната култура. Особено опасно е чуждото влияние за крехката детско-юношеска възраст, през която няма още оформен характер и кристализирано народностно съзнание, което да пречупва безопасно непознатата култура.

Нашият народ няколко пъти е претърпявал тежки поражения от по-високи чужди култури, поради незакрепналата още народна култура и съзнание. А днес в епохата на глобалния потоп от информация, вратите са още по-широко отворени и се появяват трудности при асимилирането на това влияние. Създава пукнатина и раздвоение между народ и интелигенция, която вече достига до размерите на пропаст. Това опасно влияние и пакостно подражание на чуждото в нашия бит, нрави и обичаи не може да се преодолее от гръмките и кухи фрази или други прояви с претенции за национално единение. Основната мисъл, която трябва да ни ръководи е – че, нацията е рожба на вековна историческа съдба и части от нея могат да изчезнат щом коренно се измени историческата им съдба или условията за живот. Оттук е опасността и за малцинствата, когато влияние имат и социални, религиозни, политически и пр. групировки.

Същността на нацията се състои в народностния характер, който не е нещо неизменно, но се променя и развива, както индивидуалният характер, чрез унаследени и придобити елементи от народа при променящите се условия на живота. И тъй като националният характер е нещо непостоянно, то и нацията е продукт на исторически процес, в който виждаме отразена и историята. Поради това в една културна проява трябва да се отрази цялата история – кристализиран сбор от  историческото развитие на регионите. Иначе проявата е сурогат.

Добре е да се пояснят следните термини: народ, народност, нация, национална...

Думата народ е буквален превод на латинската populous, на френски  people, немски volk, английски  people. Нация е също латинска дума - natio и съответства на френското и английското „nation”, преминала и у немците. И единият и другият термин обаче имат различна употреба. Немците употребяват думата volk в държавно-правов смисъл. А думата нация употребяват в етнографски смисъл (също и поляците). Докато французите и англичаните употребяват тези термини в противоположен смисъл. Руснаците имат още по-голяма неустановеност в значението на тези термини. В повечето случаи думата „народ” при тях се употребява в държавно-правов смисъл, а не етнографски. Затова подобно на немците се приближават до латинското значение на думата – терминът нация се замества с народ.

У нас в България думата „народ” се употребява и в държавен и в етнографски смисъл, а с термина нация си служим, когато говорим за чуждите народи. Неподходяща е думата „национална” за дадена българска културна проява.

Хора с еднакъв произход образуват само раса. Когато заживеят при различни културни условия у тях настъпват големи различия и образуват съвсем различни нации. За да се образува нация не е достатъчно само общ произход, но са потребни и ред културни условия. Нацията е културна общност в съдбата и тази общност се създава по закона за наследствеността, чрез предаване на културните ценности спечелени при обща съдба. Общност на съдбата означава съвместно преживяване на една и съща история върху почвата на постоянни сношения и културни взаимодействия.

В състезанието за културна столица е важно историческото културно наследство на региона, съвременното му продължение и културното взаимодействие с други региони и страни.

Пловдив в областта на комикс изкуството има като наследство: развитието на българската комикс теория, лидерството в проучване историята на българските комикси  и публикуване на кратки комикс жанрове. Авторите от този регион работят  приемствено, за да развиват наследството си и с цел осъществяване на законен международен културен диалог, а не защото са по-малко информирани.

Автор: Георги Чепилев