Нов календар за 2013 г. на издание "Диаскоп"

06.03.2013
Снимка 1

Пулсът на световния живот тупти с ужасяваща бързина. Светът живее в изключително време. Някога летописецът можеше да обгърне всички по-важни събития на века и да ги запише. В днешното време, техниката и науката са отишли толкова много напред, че са необходими големи усилия само за да се следи хрониката на деня. В тази неизвестност за утрешния ден, наложително е да се подготвим, да обърнем поглед назад, към великото наше минало и неговите творци, за да почерпим поука, смелост и вдъхновение за бъднините ни.

Основно условие за развитието на всеки организъм е хармонията между неговите съставни части. Хармония обаче може да съществува само там. където взаимоотношенията на отделните елементи са закономерни. Кой не се възхищава от стройното пеене на един хор или звучната музика на един оркестър? Нищо ценно не може да създаде човек, ако не се стреми да осъществи в своите творби принципа на закономерността.Така е и с всяко о р г а н и з и р а н о  общество. То може да се развива и преуспява само, ако членовете му спазват неговите начала и наредби, защото само по този начин неговата енергия не ще се разпилява, а ще се канализира и животът му ще тече по своето естествено корито - правилно. С други думи, залогът за напредъка на  българското комикс-творческо общество е ДИСЦИПЛИНАТА, защото тя е ПОДЧИНЕНИЕ НА НАДАРЕНИЯ СЪС СВОБОДНА ВОЛЯ ЧОВЕК ПОД ВОЛЯТА НА ОРГАНИЗИРАНО ОБЩЕСТВО, в което той живее или под нормите, в които се изразява тази обща воля. Учителят не може да постигне никакъв успех, ако не съумее да създаде дисциплина в своя клас. Рискува да пропадне и всяко търговско начинание, в което работният персонал не е дисциплиниран. Колкото по-възвишена е целта на една обществена организация, толкова за нея по-необходима е дисциплината. За това да стегнем регионалните  редове на комикс дружествата и да подемем с координирани сили творческите идеали от културните пластове на българската земя.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Редакцията най-учтиво поканва, всеки  български автор и приятел на издание "Диаскоп" - за творческо представяне или за сътрудничество в седмичния електронен бюлетин .

На илюстрацията: "Пловдивската следа в Деветото изкуство",  статия от 80-те г. в официалния пловдивски печат, защитаваща комиксите като изкуство  /една от първите в света - комиксите са в рая на естетиката от 2008 г./.