по заглавие   по съдържание

Вестник "Марица": Комиксите вече имат пловдивски адрес

11.09.2014
Снимка 1

 

Сайт за рисувани филми отвори гостоприемно врати за всички творци

Комиксът - приказката, в която историите се разказват с рисунки, има своята нова сцена. И тя е седмичен електронен бюлетин "Диаскоп". Това е специализирано издание за българска култура, комикси, художници и изкуство. То е конструирано според законите на комикс естетиката - подобно на салто мортале се преминава от едно изкуство в друго. Освен интересни факти от чудния свят на комикс изкуството в сайта се публикуват и мнения и мисли за културни събития. Има сключени партньорства с културни институти, сред които на първо място е галерия "Жорж Папазов".


Автор на тази медия със специфичен език, чрез който се предава речта на героите, шумовете, движението, мислите и чувствата, e художникът Георги Чепилев. Той е ръководител на проекта. В креативния му екип са всички творци които желаят да работят в тази област - писатели, художници, галерии, издатели...

Адресът е www.diaskop-comics.com

Акцент на "Диаскоп" е комикс-творчеството от професионални творци и за начинаещи. За тях са определени специални рубрики: "Авангард", в литературната страница "Образ и слово" - за писателите, в галерия "Комикси" - за художниците и събитията от арт галерия "Жорж Папазов" - приятел на изданието, специално се отразяват в "Изложби", в "Профили" са интервюта и възгледи на автори. Чрез конкурси и възложени поръчки трудолюбието и дарбите ще се стимулират с награди, казват инициаторите.

Желанието на редакцията е сполучливите комикс творби да влезнат в диалог с межународното комикс изкуство. Затова кани всички български автори и приятели на изданието на творчески срещи и сътрудничества.

Всъщност "Диаскоп" е продължител на пловдивското комикс издание "Диаскоп", което излизаше за юбилейни дати. Това са 30 статии от 80-те години на XX век за изкуството на комиксите, публикувани и в блога "Диаскоп - комикс", създаден през 2008 г. с текстове за изследване езика на българското комикс изкуство.

Новият "Диаскоп" е финансиран от община Пловдив като партньор по проект "Седмично електронно издание за езика на българското комикс изкуство". Сега имаме реален шанс Деветото изкуство да стане отново традиция в Пловдив, казва Чепилев. Той е един от стожерите на комикс изкуството в България, която има сериозен принос в развитието му по света.

Оптическият уред диаскоп навлиза в България през Пловдив - преди един век в днешната централна градска градина, където през 1892 г. е подредено първото Пловдивско изложение. Много от чуждестранните участници предлагали тогава "Магически фенер", "Панорама", "Калоспинтероскромокрен", с които прожектирали "билюрени стъкла" (фотографически изображения) на Библия в картини, забележителности от Европа, пейзажи и зверове". На 5 март 1897 г. вестник "Пловдив" разказва подробно за използването на диаскоп в Симеоновата градина. Две години по-рано - през 1890, отново в Пловдив, именитият зограф Георги Данчов издава свои оригинални карикатури и комикси във вестник "Таласъм". До 1944 г. в града се печатат множество детски вестничета и списания, в някои от тях са публикувани и комикс-творби. Художници като Петър Григоров, Христо Брайков и други са сътрудници на специализирани комикс-издания в страната. После за дълги години пловдивската традиция прекъсва.

От 1980 основателят на издание "Диаскоп" Георги Чепилев е сътрудник на софийското списание за комикси "Чуден свят - Народна младеж". През 80-те години сътрудници на "Чуден свят" от Пловдив са и писателите Николай Близнаков, Илия Зайков, Тодор Трифонов. Георги обича комиксите и желанието му да бъде полезен на пловдивската общественост, както и това да се създадат условия за комикс творчество в Пловдив, е причина през началото на 80-те да започне опити за внедряване на комиксите в родния си град. По понятни причини през онези години въпреки усилията на много пловдивски културни дейци в различни прояви мечтаното не се постига. Макар и нескромно ще се каже, че Пловдив е от първите градове, защитил комиксите като изкуство. Това се случва и благодарение далновидността и отзивчивостта на Емил Стоянов, публикувал важна част от поредицата за Деветото изкуство, уточнява Чепилев.

Официалното представяне на пловдивското издание за комикси "Диаскоп" се състоя през годината на комикса - 2008 в Исторически музей, Пловдив, по време на комикс изложбата "Аспарухови прозрения". А първият брой на юбилеен лист "Диаскоп" излезе от печат на 17 декември 1991 г. в тираж 4000 броя.

Георги Чепилев е художник. Пловдивската публика го познава от изложбата, в която той показа работни скици от рисувания роман из живота на хан Аспарух "Камъкът на мъдреците" преди пет години. Неговата мечта е да възкреси комикс изкуството под тепетата. И чрез него и през погледа на съвременния творец да се покажат интересни исторически факти и сюжети. Самият той се занимава с комикси от години и е един от стожерите на рисуваните истории. Работи и в областта на приложните изкуства, умело съчетава иконописта с модерните течения. Той спасява от изчезване и първия български комикс от 1940 г., като го отпечатва във вестник "Артклуб" под заглавие "60 години комикси". Благодарение на него пловдивският печат е ракетоносител на първите статии за историята и естетиката на комикса в българските медии през 80-те години на миналия век. За комикса се заговаря под тепетата от тогавашната интелигенция - Георги Райчевски, Емил Стоянов, Петър Анастасов, Веселин Христов, Николай Казанджиев, Тодор Биков, Жоржета Чолакова и много други. През 1985 г. комикс изкуството влиза в Годишната изложба на Пловдив благодарение на Георги Божилов, Йоан Левиев, тогава шеф на експертната комисия, и Петър Григоров, автор на комикси.

Бел. на редакцията: Съвременния сложен, многообразен и динамичен живот не се подава на стилистически анализ - не притежава нито типологическо, нито стилистическо единство. Ето защо лицето на професионалните български комикси (по силата на неблагоприятните условия) не притежават днес ярката самобитност и идейно единство които притежаваха в миналото. Те днес са с обезличена еклектика. Затова съвременните български автори  са като сухия морски пясък - не се събират в художествено единство. Все се пръскат и пръскат, всеки към себе си тегли - всички разно гледат. Разбирайки тази българска ситуация, Пловдивското комикс дружество от днес 11.09 2014 г. учреди корпорация - "център за изследване на популярните изкуства в България". Амбициозната програма се създава по инициатива за справяне с тези задачи, посредством собствени регионални сили. Тази програма е продиктувана от мотото "Заедно". А тъй като Пловдив ще бъде европейска столица на културата за 2019 г., ще има неотложна необходимост от посредник, нещо като "мозъчен тръст" за регионалното ни комикс изкуство, който да координира и поддържа постоянни контакти с различните области. С цел подобряване методите, разпространението и внедряването на комиксите и поп арта в България, Пловдивското комикс дружество ще се стреми да поддържа славните традиции на миналото и ще продължи да публикува обработената си научна информация с цел да способства за международен диалог в тази област. С разширяващите се връзки на Пловдив се продиктува и необходимост от обратен процес - именити  световни майстори на популярното изкуство не само да гостуват , но и да изпълнят художествени поръчки според регионална концепция и традиция. "Диаскоп" по силата на историческото развитие си остава лидер в историята и теорията на българското комикс изкуство - 30 г. изследователска дейност. Но учредения "съвет за изследване на българския поп арт" има правомощия само да послужи като мост и координатор за създаване на висококачествени съвременни  художествени произведения в този стил според приетата от дружеството тематика. Нека не се забравя, че изкуството на комиксите са само един малък отдел на масовата култура, и то  не най-важния и единствен при съвременните масови комуникации.

 

******

Назаем от в-к Марица тук