Владимир Левчев: "Най-важните неща се случват в хаоса, на площада, между другото"

16.09.2014
Снимка 1
УБИЙСТВО НА СВЕТЕЦ
 
В Барселона,
в Националния музей за каталунско изкуство
видях една барокова картина:
 
В очакване на мъченическата си смърт
светецът
с кротко женствено лице,
оголил врат за ножа,
гледа към небето.
 
Наоколо – тълпа:
войници в ризници се смеят и жестикулират
загърбили екзекуцията;
в ковашко ателие
раздухват огън с мех –
коват коса;
хора с кучета и прътове отиват нанякъде...
И в цялата тази олелия
Мъченикът,
оголил врат за ножа,
трябва да се съсредоточи
върху Делото,
което ще бъде смисълът на живота му...
Продължих пътешествието си сред барокови картини
в злато, кръв и нощ. 
Навън прохладният пролетен вятър
развяваше висока палма.
Мина линейка с мелодична сирена.
Двама се целуваха в тълпата.
Статуята на Колумб
сочеше към морето...
 
Тогава се сетих, че съм забравил
и името на светеца
и името на художника.
Върнах се да търся вътре сред туристите.
Но не намерих вече картината...
 
Целувка.
Миг на  прозрение.
Смърт.
 
Най-важните неща
се случват
в хаоса, на площада, между другото.
 
2009
 
 
ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО
 
Има три начина да се прави поезия:
с уста –
                когато целуваш икона,
с ръка –
                когато я подаваш на падналите в калта,
и с това,
                което става между двама влюбени
                в леглото.
«Поезията се прави в леглото
                                                като любовта»
казваше Андре Бретон.
Тези които правят
изкуство за изкуството
целуват себе си,
подават си ръка за лека нощ
и си лягат сами
в студенотo легло.
 
Съжалявам ги!
Моята икона, моят свят и моето легло
са в твоята стая.
 
2009
 
 
МИЛАНО
                                              
Мустафа гълта огън
с каменно лице
под синята сянка на пламтящата готика.
Катедралата
е скрила залеза.
 
Тълпата аплодира Мустафа
на площада.
Зелената змийска  реклама съска срещу катедралата.
Нощта със звезди и вятър
атакува залеза.
                              
Луната е червена и бавна.
Сградите са вече тъмни.
Мустафа е италианец.
 
1987
 
Стихотворенията са от новата книга на Владимир Левчев "Любов на площада", изд. Скалино 2014
 
 
 
колаж: Георги Чепилев
 

 
редактор: Христина Мирчева