Георги Чепилев: Разширените хоризонти на жанра "комикс анкета"

19.01.2022
image

Нашият век е век на техниката, на непрекъснат наплив на нови технически термини и ежедневната реч показва, че способността да се мисли технически се разпространява нашироко. Не съм срещал съвременен български комикс, в който е отразен живота на съвременното ни общество. Нямаме и съвременна графична новела, в която да се разглеждат конкретните проблеми, които вълнуват новото човечество. По-голямата част от тях ни въвеждат в приказния свят на романтични измислици, затова са средни произведения, много добре направени, но в тях липсват нови структури и ясни идеи, помагащи да се разбере съвременния свят. Разбира се, лесно е да се критикува в епоха, в която времето сякаш напълно изчезва, подобно...

прочети повече...

Пловдивски кмет рисува карикатури и чрез подигравката регулира обществения живот

08.01.2022
image

По случай 132 години от първият български комикс във вестник "Таласъм" (3 февруари – 9 юни 1890) В недалечното минало бяха унищожени и изгорени по-голяма част от печатните произведения български комикси. Ето защо днес е невъзможно да се възстанови хронологично историята им. А българските комикси са имали амбицията да бъдат сред водещите издания в Европа, за което свидетелстват оцелели обяви. С колко извънредно голям труд и средства, малцина ентусиасти – колекционери, събирачи, търгаши и автори, се опитват да открият и съхранят самобитния български комикс език. Но за съжаления и днес има противници на българското комично изкуство, които с озлобление слагат прът в колелото на развитието им...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Петте чувства на газовата маска. Комикс от живота"

20.12.2021
image

През 1939 година целият свят бил превърнат в грамаден барутен склад, очакващ всяка минута да пламне от случайна искра. Пред наближаващата Втора световна война царял пълен смут в душите на хората – никой никому вече не вярвал. Подозрителността и липсата на доверие между държавите била толкова голяма, че страхът бил всеобщ. От това недоверие започнало небивалото чудовищно превъоръжаване. Лондон, Париж и другите големи градове започнали да строят подземни скривалища за подслон на многомилионното си население. Властите раздавали противогазови маски. Според съобщенията на тогавашните вестници, само в Англия били раздадени 50 милиона маски, като с такива били снабдени децата, дори и бебетата....

прочети повече...

Георги Чепилев: "Бай Ганьо и малкото камъче, което обръща колата"

04.12.2021
image

В комикс изкуството и романите в картини обръщането на портрета в профил показва вътрешна слабост, нецялостност на волята и носител на насилие. Затова повечето диктатори са изобразени в профил. Портретът в три четвърти създава интимност, отровен от страсти и желания, но затова е добър събеседник и участник на душевен живот. Иконните изображения на безстрастните светци се изобразяват направо към зрителя, те показват духовното самосъзнание. Тези положения в граматиката на деветото изкуство отговарят на: "Аз"- фронтално,"Ти"- три четвърти и "Той" - профил. Отрицателните персонажи, рожби на материализма, са безлични – или погледнати отзад, или маскирани, или си приличат като близнаци, подобно...

прочети повече...

Георги Чепилев: "Когато една цивилизация се превърне в труп, галванизацията може да я раздвижи само временно"

03.12.2021
image

Когато науката попадне в користни ръце, тогава от нея се опитват да направят оръдие за заблуда и деятел на насилие и свирепост. Царството на науките не е демокрация, то е аристокрация в благородния смисъл на думата. Човекът-индустриална машина пребивава в отсамния свят като чудовище или вампир. Символ на индустриалната медицина е интензивното отделение – човек омотан в маркучи, изкуствено подържан жив чрез уреди-машини. Науката, вместо да дава бодра увереност, е доведена до безсилие от превръщането ù в бизнес. Нашата цивилизация има много блестящи успехи, но една техническа грешка в Атлантида доведе до гибел тази извънредно високоразвита цивилизация. Формата на изказване е специализирана...

прочети повече...

Въпроси и отговори: Списание, вестник или книга за художествени произведения на деветото изкуство

08.10.2021
image

Въпрос от пощата на „Диаскоп”: Какво е подходящо като издание за съвременната епоха в областта на деветото изкуство: списание, вестник или книга? Отговор на редакцията: Първият български журналист Константин Фотинов, с тънкия си ум разбрал (въз основа на наблюдаваните от него обществени процеси), че вече са налице предпоставки за създаване на българско периодическо списание. За времето си правилно и реалистично Фотинов се насочил към издаване на списание, а не книга или вестник, но едва след като преценил условията и отношенията, включително и броя на потенциалните читатели. Тези предпоставки се формулират на основата на науката за журналистиката и са от икономически, културен, технически и...

прочети повече...

1..15 от 3232