Георги Чепилев: Не убивай миналото, защото то съдържа в себе си новото

29.11.2022
image

Свободата има права и задължения. Шекспир казва, че времето е чудовище, което носи на гърба си огромен бездънен чувал и хвърля в него всичко помислено, пожелано и извършено. То безспирно тече и отнася в шеметна бездна подвизи и жертви, добрини и престъпления, мечти и разочарования, герои-творци и „герои”- рушители. Ще каже някой – ние сме свободомислещи! Хубаво, но това не е никакво понятие, не определя нищо. Как може да се мисли свободно? Това не е възможно нито психологически, нито логически. Свободно може би е от едно, но по необходимост е свързано и с друго. Защото напр. науката е проява на човешкия дух, но е плод само на разума. Т.е. тя е само една проява на човешкия дух, докато...

прочети повече...

Георги Чепилев: Науката и техниката като диктатор

17.11.2022
image

Първата индустриална революция е свързана с изобретяването на книгопечатането и на парната машина. Гутенберг изобретява своята прословута печатарска преса в края на 15 век. Хене Гузфлеш (това е първото име на великия изобретател) е бил лош финансист и умрял в приют. През същото време мнозина се опитвали да вземат участие в тази нова и много доходна стопанска дейност на отпечатване на книги в масово изобилие. Настъпилите промени засегнали из основи европейската цивилизация. Те оказали решителното си влияние върху всички видове изкуства.Художниците, след като се уверили, че местният пазар е преситен, започнали да се озъртат около себе си и да търсят по-доходни поръчки. Това решение било...

прочети повече...

Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 IV

07.08.2022
image

Първа част: 28 май 2022 Втора част: 13 юни 2022 Трета част: 04 юли 2022 Bulgarian comical books The comedian observes, but does not condemn, he entertains, creating divergent characters and situations. His position is entertaining tolerance. They are the opposite of martial and uncompromising satire. Satire is mainly for moralizing or reformist purposes. She attacks evil and injustice with ideological emotionality, seeking to provoke anger in the audience. And irony attacks ignorance and stupidity, it has a calm tone and appeals to critical feeling. The Bulgarian comic books have the same separation. There can be comical relief in everyday family and public morals, in social and political...

прочети повече...

Любопитно от историята на Диаскоп: Четири важни теми в българското девето изкуство

04.08.2022
image

Много от интересуващите се от комикси сигурно са чели странната класификация на българските жанрове в международната енциклопедия „Lambiek”. Тя е резултат от поредица от 30 статии за „Изкуството на комикса”, отпечатани в Пловдивски вестници в периода 1984-1994 г. Макар термина „комикс” през онова време да се премълчаваше (убий събитието с мълчание), факт е, че в почти всички заглавия присъства. Освен това за първи път в България през 1987-88 г . с названия „комикси” се експонираха страници и кадри в Обща годишна художествена изложба на СБХ. Последната статия от поредицата се публикува във вестник „Арт Клуб” през 1994 г. и е посветена на 60 годишния юбилей на комикс изкуството. В нея се...

прочети повече...

Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 III

04.07.2022
image

Първа част: 28 май 2022 Втора част: 13 юни 2022 After thinking about my own collection, what was seen and heard by eyewitnesses, I suggested a genre system of Bulgarian comics that comes from functional attributes: 1.Religion and mythology; 2. Patriotism (including military heroics); 3. Tragedies and touching stories; 4. Self-sacrificing love; 5. Funny, satirical, topical and sentimental jokes, including adventure and fantasy; 6. Stories of kings and voivodes; 7. Moral learning events; 8. Modern types; 9. Great personalities; 10. Morals and customs (including love adventures). 10. Funny childrens comic "Ludoriite na pisana" (“The mischiefs of the cat”) in "Chuden svyat"(“Wonderful world”)...

прочети повече...

Georgi Chepilev: Formation of the Bulgarian Comics Genres in the Period 1890-1980 II

13.06.2022
image

Първа част: 28 май 2022 The first realistic Bulgarian comics are from the field of history , fairytale and adventure (naive exoticism). The editors do not abandon the narrative form, but as poets seek out subjects that are appropriate for the time. Even today, when we consider Alexander Denkov's "Brave Eskimo", which presents the idea that it is noble to fight for food among the icy wasteland, we reasonably think - how much more important is the issue for people who struggle for food among the abundance. 6. Page from the comic “Hrabriyat eskimos” ("The Brave Eskimo") from the “Chuden svyat” ("The Wonderful World") magazine by Aleksandur Denkov Socialist comic book After this golden classic...

прочети повече...

1..15 от 3232