Екатерина Йосифова: "Никога далеко от обичането"

17.11.2014
Снимка 1

Познатият сън

Отделям се от
там, където
и това, върху което
съм стъпила.
Не се издигам нависоко.
Никога далеко
от обичането.

Неудобна възглавница

Сънувам
че не сънувам.

Сънуван кон

Равно място, прилича
на безименно.
Равна светлина,
в нея съм.
Полюлявана.
Конят
знае пътя.

Стих

Насън.
Няма да се будя няма да го запиша.
Ако иска, да ме чака там.
Където отива.


Будя се

Тъкмо навреме, преди да узная
какво ще се случи.

из цикъла "Сънища"

 

стихотворенията са от новата поетична книга на
Екатерина Йосифова "Тънка книжка"
ИК "Жанет45", август 2014
Оформление: Христо Гочев

 

Илюстрация към публикацията: ©Студио "Диаскоп"

Екатерина Йосифова в "Диаскоп": "Тънка книжка" и други тънкости в "Петното на Роршах"

 


 

редактор: Христина Мирчева