Марлена Юрукова: "Гласът на един народ"

23.12.2014
Снимка 1

Скритото

Животът е скрит в ежедневието
както смисълът - в изхабените думи,
а сърцето - в Лоената топка.

 

На Нова година 

На Нова година потегля колата на Бог Сур*,
след нея народът се сурва в сюрията от дни, 
в порив слънчев той ще пори през талази 
през Боспори*, отпор ще дава на порои 
курса на Сур Бога ще държи, 
живота да продължи. 


*Сур- бог на Слънцето при древните българи;
**Боспор-провлак на Черно море; името се състои от две части: корена "пор-" ( глагола "поря" /поря вълните/) и вероятно Бос- Боз-Бог, т.е. Божи брод , а според Г.С. Раковски “Босфор” е "Възпор", което е по-вероятно.

 

На хоризонта 

На хоризонта поривът преодолява 
междата между небето и земята. 
Порталът метафоричен* обединява 
любовта земна и любовта небесна. 
На хоризонта, на границата първоначална 
потомство на Хоризонта поривът създава 
в Дуранкулак-Дуранки-селището 
древно между небето Ан* и земята Ки*. 


 *Ан- небето, Ки -земята от  шумерската митология     
** Думата „метафора“  освен значение на поетично средство има първоначално значение, произлизащо от двата корена  „пор-“, a оттам "поря въздуха, вълните" и „мета“- межда , между.
 

 

Воля свободна

От кал,
но от слънце 
огряна и изпечена-
кирпичена, то значи
за здраве сурвакана*
не отстъпва ни стъпка
къщурката волна
пред настъпа на
сгради бетонни.
Сама, но свободна,
от кал, но непреклонна -
знак слънчев за
воля свободна.

*Кирпичен- означава  "изпечен на слънце"- от "печен" и  "кир", която дума идва от название на слънцето по името на бога на слънцето при древните българи Сур; след преминаване на "с" в "к" и "у" в "и" се получава "кир" (т.е. слънчев господар).

 

От книгата на Марлена Юрукова с текстове и картини "Гласът на един народ".

 


 

редактор: Христина Мирчева