КОМИКСИ В КЛАСНАТА СТАЯ: Учебно помагало по БЕЛ, Околен свят и Час на класа за интегриране на знанието за християнството във 2 клас

06.06.2015
Снимка 1

Малко преди 1 юни 2015 година, Деня на детето, беше отпечатан целия тираж на Учебно помагало по Български език и литература, Околен свят и Час на класа за интегриране знанието за християнството във 2 клас, както и работните листове към него. В работните листове на новото издание за първи път са включени и истории във вид на комикси,  което за децата е интересно и познато като изразност. Учебното пособие за 2 клас съдържа и мултимедийни презентации, които обаче няма да се разпространяват на диск, а с QR код.

Илюстрираните истории са мощна форма на изказ. Поставени едно до друго изображенията могат да предават информация или от тях зрителят да получи естетически отговори. Комиксите в училищата са сравнително ново явление, но се посрещат от учащите с огромен интерес. Защото комиксът е врата за опознаване на визуалния разказ и начин да се стимулира интерес към преподаваните теми. Много видни писатели и педагози обръщали значително внимание на въпросите за онагледяване на преподаването. Разбирайки значението на нагледността, напр. Лев Толстой я прилагал при обучението на деца и дори сам илюстрирал. Известна е  неговата серия от рисунки предаваща основното съдържание от романа на Жул Верн -„Пътешествие около света за 80 дни”. Децата, когато се учат да четат и смятат, преминават от конкретното (напр. картинка с пет патенца) към абстрактното - (напр. цифрата пет).

На 9 септември 2014 г. духовници, богослови, автори, издатели, просветни дейци от Гърция, Сърбия, Русия, Черна Гора, Македония и България взимат участие в едно от най-известните църковно-просветни събития в БПЦ – Седмицата на православната книга. 16 години форумът е възможност за срещи, дискусии и контакти между книжовници от различни страни. В програмата на Седмицата са включени представяния на нови издания, доклади по актуални богословски и църковни въпроси: и част от авторския екип в лицето на д-р Полина Спирова и Златина Каравълчева представиха на педагозите новото пособие -„Учебно помагало по Български език, Околен свят и час на класа за интегриране на знанието за християнството във 2 клас”.

Автори на учебното помагало са: д-р Полина Спирова и Златина Каравълчева.

Консултанти на изданието са: проф. д-р Марияна Стефанова, педагог, и проф. д-р Иван Желев, богослов.

Дизайнът на кориците и на работните листове са на доц. д-р Кристина Борисова от Художествената академия в София.

Художник на комиксите: Стилиана Чепилова

 

Автор: ©"Диаскоп" по информация на "Двери"