Николай Маринов: "Ситуация София" на Петер Цанев в Гьоте институт

15.06.2015
Снимка 1

 

Преустановяване на обекта на Петер Цанев (12 февруари 2015 – 8 март 2015) е първата от серия изложби "Ситуация София" на Гьоте институт, чиято цел е да се представи поглед към развитието на съвременното изкуство в София. Изложбата се явява продължение на артистичните търсения на автора от последните години в посока към превъзмогване на веществеността чрез скулптурата.

 

Минималистичният обект съществува и е артефакт благодарение на деликатната връзка с материалното. "Преустановената скулптура", напротив, се опитва да прекъсне целостта и разпознаваемостта на обектите, макар физически те да остават непроменени. Така им се дава нов психологически живот, възможност да бъдат възприети и съпреживени през погледа на разностранни гледни точки и емоционалности. Повече за този процес можем да научим от самия автор: Преустановеният обект – пише той – е непроменен реален обект, който е близък до редимейд, но без специфичната за редимейд хипнотична тавталогичност и неузнаваемост. Преустановеният обект е сетивно свръхопознат обект, за когото е най-точно да се каже, че е свръхрегулиран обект. Това е обект, достигнал до такава степен на регулираност, при която нищо не го възпира да бъде себе си и нищо не може да го пренасочи да бъде нещо друго. Това е обект, достигнал до състояние, при което не може да бъде продължен нито като образ, нито като предмет. Преустановеният обект съществува около парадоксалното присъствие на една доминантна гледна точка. Съвършенството на доминантната гледна точка поглъща триизмерната същност на обекта и го освобождава като предмет. Но по-важното е, че преустановеният обект не може да бъде продължен, защото е абсолютно завършен обект с отнета визуалност.

"Преустановяване на обекта" на Петер Цанев е една от малкото изложби на съвременно изкуство, в които взаимодействията между професионално и лично, както и артистично намерение и краен пластичен резултат, са изведени до съвършенство, което определено заслужава внимание. Петер Цанев си е позволил да остави и една идея "недовършеност"; възможност за допълване чрез индивидуалната гледна точка на зрителя, за мисловна съпричастност или интуитивно участие в "преустановяването на обектите".

 

Повече за Петер Цанев в Уикипедия тук

 


 

редактор: Христина Мирчева