"Автомобили в пламъци" като комикс мотив (второ допълнено издание на статията от 4 април 2013г.)

13.11.2013
Снимка 1

Когато милиони хора не могат да изпълнят дълга си, да работят, за да изкарат насъщния си хляб с почтен труд - това е свидетелство за голям проблем.

Проблемът за труда е вълнувал човечеството от момента на появата му на земята. За труда - физически и умствен, има оставени много разсъждения и теории. За изяснението на тази тема човешкият ум си е дал най-голямото сражение в областта на идеите. Ние можем да прочетем много хубави стихове и много дълбоки разсъждения в книгите от областта на логиката. Можем уверено да твърдим, че трудът е любима тема на всеки културен човек. За това свидетелстват половината от съчиненията на писателки и писатели от цялото земно кълбо и през всички векове.

Но както в миналото, така и днес има хора, които строго делят умствения от физическия труд. Видни водачи създават цели системи за защита на физическия труд, особено в техничната ера, когато се очаква традиционните професии да изчезнат.

Като плод на всички умствени напрежения за разрешение на този огромен проблем с труда са масовите стълкновения между изкуствено формираните два фронта в живота на хората. Това разделение между хората е записано във вековната история  на черни страници. Историята е оставила много паметници от древния свят, показващи установен робски институт. Т.е. в онази епоха човечеството бива разделено на две - трудещи се и господари. Най-ярката особеност, която отличава социално-икономическият живот на древния свят се явява безспорно робството.

Нищожеството и изключителната жестокост и безчовечност към робите ги довежда до опити за освобождение от убийственото състояние /напр. похода на Братя Грахки/.

Множеството пресилени и без разум създадени учения за труда са дали стотици хиляди човешки жертви на невинни трудещи се. А историите на всички революции са донесли предимно разорение и никакво благоденствие.

Когато българският национален девиз "Съединението прави силата" се замени с девиза "Разединението парализира националното съществуване", това е свидетелство, че материалното взема връх над духовното. Когато епикурейство и хедонизъм широко обгръщат човешките души, тогава в комикс творбите предметите на комфорта стават оръдия за самоунищожение. В света на елегантните предмети проникват оръдия на насилие и убийства. Те изявяват агресивната същност на потребителската цивилизация. Напр. автомобилът - символ на функционалност, на комфорт, на скорост, на опасен живот или еротични приключения, се появява в кадрите преобърнат в пламъци и с трупове на хора.

В тези комикси предметите стават персонажи и събития. Предметите са по-силни от човека, защото са функционални, имат  предназначение. В творбите, отразяващи исторически събития, се вижда как слугата става господар. Обикновените предмети се изместват от обичайното си място и стават участник и символ на трагически събития. Подобно състояние заставя народът да изхвърли тежестта, която тормози движението на нацията. Тази маса се превръща в жива сила. Неподвижността и бавният прогрес на нацията завършва, когато обществото е избутано от своите основи и завладелите го необуздани надежди и човешки страсти имат възможност за бързо удовлетворение.

За страшната нощ на глобалния хаос и протестите съчетанието на комикс кадрите са на принципа противопоставени същности, предимно горе и долу: небе-земя; корона-корен; покрив-под; глава-крака. Кулминацията на такива събития са предимно: камък, счупващ стъклен прозорец - парчета стъкла върху пода, или невинна случайна жертва, умираща между разнообразието от обувки на обезумялата маса анархисти.

Особено голяма роля има огледалото. Чрез мотива отражение, т.е. раздвояване на личността се разкрива идеята за изгубена вътрешна цялост. Трябва да се уточни, че в случая героя вижда своето лице изменено. А хвърлянето на стол в огледалото е жест на въвеждане към самоубийството му. И в приказката за Снежанка, в сцената, в която мащехата счупва огледалото, се използва принципа "горе-долу": глава със замахнали ръце-крака и строшено огледало. Такова съчетаване на кадри бе използвано в българския комикс "Произшествие в залива Зелени нос": лицето на танцьорка и разсъблечена дреха, падаща по нейните крака  върху подиума на заведението. Но тогавашната комисия не допусна този мотив в творбата, макар че танцьорката не се показваше гола. Цензурата виждаше в желанието - садизъм, а в жаждата за обладание - жажда за разрушение. Комфортни предмети, групирани около жени, ги превръщат в главен предмет за потребление.

Но да се счита автомобилът за по-хубав от една жена е повърхностно. Футуристите казват, че в автомобила има метал, който е стопен и така нататък. Образува се едно цяло, което не е онова, което е било - т.е. има нова функция. За футуристите изкуството е суровина, която е преработена с функционална целесъобразност.

Българският народ е свободолюбив, жилав, трезвен и трудолюбив. В разстояние на кратко време свободен политически живот той ще може да заличи черното петно на разочарованието по несбъднати народни идеали от последните две десетилетия.

 

автор: Георги Чепилев

комикс кадри: Рафаел Марчело