КНИГАТА С КАРТИНИ – БЕЗВРЕМИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

23.04.2013
Снимка 1

Днешното време може да се характеризира като период на кризи и изисква бързо реагиране. Техниката, най-големият лост за икономически напредък, и най-мощното оръдие за умножаване на материалните богатства, както и за господствo на човека над природата, дoстига върхове в своето развитие. На лице са като че ли всички условия за един спокоен и честит живот на земята. Въпреки това човечеството е в голяма тревога от постоянните кризи, които ни съпътстват.

Защото науката е сляпа бездушна робиня – работи, безразлична към понятия като добро, зло, нещастие и т.н.. Само културата може да издигне личността и обществото. А културата сякаш все повече изостава спрямо материалната страна на живота.

Машинизмът,  при несъвършенството на социалното устройство и при застоя на морал и култура, причинява големи злини: предизвиква свръхпроизводство, безработица, лишения и глад. Доближава ни до края на вековното развитие на изкуствата. И не е далеч денят, в който този факт ще предизика сили,  възставащи срещу постиженията на науката и техниката. Известни примери има в историята, когато отчаяните безработни се спускат да чупят всякакви чудесни машини и автомати, които им отнемат работата и хляба.

Още по-голямо зло се крие в това, че създаваните от науката и техниката средства, способи и възможности, са безразлични в морално отношение – могат да бъдат прилагани и за престъпни цели. Т.е. науката е двуостро оръжие. Възниква въпросът: какво е необходимо да се направи и от държавните управници, и от широките слоеве общественост? На този въпрос могат да се дадат различни отговори, но няма готови схеми и рецепти, които да предлагат осъществяването на мечтите ни за спокоен и честит живот.

Електронното издание „Диаскоп” счита, че науката и културата са независими една от друга категории: едната е плод на интелекта, а другата  - свързана с живота на сърцето. Само от  степента на мъдростта зависи на какво ще служи науката. Ако човешкото морално чувство не се издигне на висотата на своята отговорност – ще избухнат страшни катастрофи поради съперничества и апетити.

 И така,  днес на света не достига доброта,  липсват му благородни сърца. Мъдростта е,  която възпитава и облагородява човешкото сърце.

В „Годината на комиксите” изкуството,  имащо множество различни названия (от комични до рисувана лента) влезе в рая на естетиката и Лувър като „Деветото”. Формулираха се важни елементи за нов културен климат и международни отношения в техничната ера. Защото  специалистите отдавна предупреждават за края на изкуството и стартирането на нещо ново в спиралата на художественото развитие около 2015 г. Но само в смътни предчувствия предричаха, че от масовата култура ще се роди новото елитарно изкуство.

Избирането на комикс изкуството за символ на 21 век (подобно на киното през 20-ти век) трябва да се счита вече за научно обосновано. В една от статиите на „Диаскоп” комиксите са наречени изкуството на мъдростта, защото са  безвремие във времето. Умението на това изкуство да премахва привидно природната закономерност - именно потока на времето, го поставя в особеното положение  на чудо. Образите  от миговете в комиксите са език, знак, шифър,  чрез които се разкрива същността на нещата и дават познание както спомените от запечатаните моменти . Самобитното българско наименование на комиксите – „Чуден свят” изразява същността на това изкуство най-точно от всички опити.

Деветото изкуство е близо до фолклорното творчество и затова днес особено процъфтява в Интернет, тъй като печатните издания претърпяват драматични сривове. То е в основата на експериментите с комбинирането на илюстрации и текст при създаване на устойчиви модели за новите електронни медии и публикации. Освен това предразполага читателите да прочетат нещо, което по принцип не четат.  Допринася за културния диалог между региони и народи  и развитие на масовия туризъм. Нека си припомним, че Уолт Дисни е автор на проектите за Дисниленд и Mall. Безкраен ще е списъкът с преимуществата на графичната журналистика в новото време - чак до влиянието ù върху политически избори и платформи.

На въпроса да се продължи ли като преди – със съставяне на групови, национални, идеологически и др. интереси, или да се изберат общочовешки идеали за глобалната епоха, комиксите предлагат синтез – малки колективи от политици до обикновени хора да излагат мисли и мотиви  в почтени културни състезания.

Макар, че надеждите за практически резултати все още да не са оправдани, ценността се заключава в това, че се вижда възможност за реален изход от съвременните кризи, реализирваща се с помощта на общуването чрез комикс изкуството. Ето защо е необходимо комиксите да влязат във взаимодействие с традиционните изкуства.

Едва наскоро някои чуждестранни издания си поставиха за цел да проучат житейските проблеми  чрез журналистика в комикс форма,  достигаща до аудитория чрез Интернет. Задачата  им е да  изясняват времето, в което живеем. Всеки проблем се съсредоточава около една тема - напр. темата за „принадлежност” включва истории и за имиграцията. Очакват се съвместни дискусии и обсъждания от ученици, учени, творческа интелигенция, доктори, юристи, пенсионери и пр. Защото понятието „култура” включва всички институции,  необходими за регулиране условията на живот и отношенията между хората.

Само културата прави възможно съвместеното съжителство. Човешкият живот може да съществува само в културата на общността, т.е. държавата. Човешката група е сума от хора, живеещи заедно, в които индивида трябва да се чувства уютно и може да се развива, изразявайки нуждата от друг човек. Три са формите на човешката общност: семействата, обществата и държавите. А  комиксите са навлезли доста надълбоко в начина ни на общуване.

Отговорността  и общата воля за ред е сериозният проблем на нашето време и основа за единение. Трябва да се има предвид, че принципите,  необходими за координация, могат да се проучат най-добре от езика на комиксите и чрез тях активно да се въплъщават мечтите на обществото.

 

Автор:Георги Чепилев