Георги Чепилев: "Модерни хора - Модерни възгледи"

02.03.2017
Снимка 1

Криза може да съществува в икономиката, в политиката, в морала, в духовността и пр. Хаос може да има както във външните форми на живот, така и във вътрешните. От историята на изкуството знаем за един чудноват художник – борсаджия, тръгнал да търси душата си. Решението, което е взел Пол Гоген било гибелно от обществена гледна точка. Той проклина Европа, чието общество порицава, виновно в неговите очи, защото не отрежда място на художника и затова е престъпно и зле устроено: „Не искам вече да виждам европейци” - признава художникът и търси място по-малко покварено от цивилизацията, продължавайки да се бори със зъби и нокти заради изкуството, което не може да го храни.

Причината за подобни несгоди се дължат на факта, че има два вида строителство – материално и духовно. Материални строители са тези, които градят материалната култура. Образ на материалната култура са високите здания, гонещи небесата. Не е такова обаче духовното строителство. Трудно строителство при липсата на добри и подготвени майстори. А днес най-вече се нуждаем от духовни строители. Всички сме годни да разваляме и събаряме, но да изграждаме и строим не можем. Сега твърде често се говори за ценните придобивки в областта на материалната култура. И никой разумен човек не може да отрече тяхното значение. Но от друга страна виждаме, че те са средство само за удоволствие на множество самозабравили се хора. В шеметния кръгосвят се ражда, расте и възпитава младежта. Опасен водовъртеж. Ето защо трябва да се постави въпросът с неговата яснота и пълнота, за да може правилно да се разреши.

Върху един часовник антика видях написани две думи: „винаги -никога”. Всеки път с движението на махалото се виждат и чуват: винаги-никога! Т.е. винаги напред и никога назад. Всяка минута, час, ден, година след година са непрестанна крачка напред. И никога назад, защото никога няма да се върне златното време на изминалото. Трябва да признаем, че във времето няма момент, който да наричаме „сега” в абсолютния смисъл на думата. Всичко в него е или „минало”, или „бъдеще”. И всеки миг толкова бързо отлита, че човек не може да овладее непрестанно бягащото време. То е като порой, от невиделица се събират води, издигат се застрашително и никой не е в състояние да ги спре. Изгубеното време е окончателно и безвъзвратно изгубено. Мнозина от нас негодуват, проклинат изминатия път и очакват нещо ново, забравяйки, че не времето прави човека, а човек -времето.

Ето сега отново се появява красавицата Власт. Наближават избори, предстои да се изберат водители на българския народ, законодатели, строители на българската държава. Тази красавица изпълва душите на изборните борци със завист и алчност, защото без много труд ги обсипва със земни блага. В България е вкоренена заблудата, че няма нищо по-лесно от държавното управление. Тъй като за другите обществени служби се изисква специална подготовка, образователен ценз и стаж. Но законодател и уредник на политико-обществените работи може да се стане и без тези качества. За българските избиратели изборната бюлетина е паве. Пускайки своята бюлетина, гражданите редят камъни, като по този начин строят пътят на народното бъдеще. Трябва да се припомни обаче, че в миналото не всеки човек смеел да пише и съчинява. Хората преди са имали голяма почит към книгата. А днес всеки пише, между страниците често се намират какви ли не гадости, т.е. книгата безспорно не се почита вече така, както в миналото. Споменавам този факт, защото с подобна отговорност са се отнасяли и към предстоящите парламентарни избори. Тук е място да споделя „Молитвата на англичаните преди избори”.

Някъде през 30-те години йоркският архиепископ одобрил съдържанието на следната молитва за парламентарни избори: „Всемогъщи и премъдри Боже, молим те да направиш така сърцата на тия, които са призвани да изберат сега хора, способни да служат на висшия парламент, че те да се изпълнят с внимание към славата и щастието на своя народ. Нека те направят избор в духа на доброто, мъдростта и обичта...”

Тази молитва била съставена без каквато и да е партийна отсенка и се е чела всекидневно до деня на изборите. Значи не само властимащите съдбоуредници се подготвяли, но и избирателите.

През 1842 г. Виктор Юго (автор на „Клетниците”, първият български комикс в „Чуден свят”) пише следното пророчество: „Явява се необходимост от създаването на нова Европа, основана върху нови идеи. Наполеон се провали, защото неговата политика беше строго лична. Обаче един друг ще дойде на негово място, който ще завърши успешно своята мисия – Нова Европа ще бъде създадена. От тази нова Европа Англия и Русия ще бъдат изключени. Англия ще бъде потопена, а Русия ще бъде изтласкана зад степите”. Англия все още не е потопена и едва ли ще бъде, ако тя се отнася с горе описаната загриженост за народа си.

Когато говорим за българските комикси, не трябва да имаме предвид, че това са само произведения за забавления. Особено ценни в духовен смисъл са българските комикси преди 1944 г. Винаги, когато имам възможност, обръщам внимание на важността на българските комикс жанрове, защото само тяхното изясняване може да ни представи достойно сред световния комикс потоп. Имаме прекрасни образци от кратките комикс форми: „Анкети”, „Интервюта”, „Кой какво казал”,”Разни жени-разни идеали”, „Различни желания”, „Малки обяви”, „Изявления”, ” Няколко меродавни мнения”, „Парламентарни дейци”, „Новите кандидати за министерски постове”, „Избиратели, гласувайте за долните кандидати” и пр.

Тези и подобни творби (предимно от 3 до 6 кадъра, но е възможно и малко повече - до 8 кадъра) са във формата на интервю, анкета или портретен очерк. При комикс интервюто целта е да се покажат външните лицеви изрази, измененията и настроенията на интервюираната личност. Най-добре е при интервюто да не се съдържат отговорите на зададените въпроси, но те да се разчитат по лицевите реакции. Има и обществено интервю – с динамични портрети, на по-голям брой лица. Комикс - интервюто може да премине в комикс - анкета.

Комикс - анкетата е репортаж от няколко изображения, посветени на теми и явления, които се нуждаят от проучване или доизясняване, за да се получат доказателства и решения на недоизяснение въпроси и проблеми. Новината трябва да се роди от заключението на анкетата. В портретния очерк под всяко от малките изображения се написват въпроса с отговора. И тук мимиката дава истинският смисъл на отговора, защото често тези кратки комикс форми преминават една в друга. 

Нека погледнем реалистичния сценарий за една комикс анкета на тема „Желанията на младите хора”. В документалните отговори ясно се очертават желанията на млади българи.

От въпроса „Какъв съпруг желаете да имате?”, се вижда, че голяма част от интервюираните мечтаят за пари, богатство, разкош, лукс, свобода и си представят женитбата като търговска сделка. 

Интересни възможности за съвременни портрети дават отговорите на млади девойки:

1.     Преди всичко богат.

2.     Млад и красив.

3.     Да има добри гарантирани доходи.

4.     Да не е ревнив.

5.     Не е важно дали е млад или стар, красив или грозен – само да има много пари.

6.     Да има хубава кола. Обичам разкош, лукс и удоволствия.

7.     Такъв, че всички приятелки да ми завиждат.

8.     Да е добър, внимателен и да ме обича. Но да е богат, защото мизерията убива любовта.

Ето отговорите и на някои от младежите:

1.     Трябва ми жена с много пари.

2.     Да има магазин, хубава обзаведена къща и автомобил.

3.     Да има много пари и да ходим по екскурзии, но да е скромна и разбрана.

За съжаление това са осветени с изкуствена светлина души, принудени да блуждаят в сенки и миражи. Човек с потънала в тъмнина душа, ходи криво и посред бял ден. При отсъствието на духовна светлина такива хора са изложени на опасност да се подхлъзнат и изгубят себе си.

 


 

© Христина Мирчева