Конкурс за фантастичен комикс "Пътуване във времето" обявява Клуб по фантастика, евристика и прогностика "Аркадий и Борис Стругацки"

26.04.2017
Снимка 1

Клуб по фантастика, евристика и прогностика

"Аркадий и Борис Стругацки"

 гр. Пазарджик

в партньорство с Младежки дом гр. Пазарджик

обявява съпътстващ конкурс за фантастичен комикс

 

Тема: Пътуване във времето

Формат: А3 или  А4 и електронен носител

Обем на комикса: без ограничение

Техника: Свободна

Комиксът трябва да има драматургично завършен сюжет.

Конкурсът е явен, вписвате имената си под заглавието на творбата.

Няма ограничение за възрастта на участниците.

Творбите ще се приемат от 1 май 2017 до 30 август 2017 година.

Участниците изпращат творбите си на хартиен носител и диск на адрес: 4400 , гр. Пазарджик, Младежки дом, ул. „Екзарх Йосиф“ №6 за Конкурс за фантастичен комикс.

Брой творби: По един комикс от участник.

Ще приемаме непубликувани на хартия комикси, както и ненаграждавани в други конкурси. С предимство ще са досега непубликуваните в интернет.

Награда: Комиксът оценен на първо място ще получи парична награда на стойност 300 лв. Награденият автор ще бъде обявен на националния конвент Булгакон 2017.

Жури: Георги Чепилев, Ивз Андонова, Никола Стоименов, Иван Величков и Инна Церовска.

 

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСА

Авторското право върху изпратените творби остава собственост на участника в конкурса. С акта на самото изпращане на творбите посочените в тях автори се съгласяват Младежки дом-Пазарджик да придобие правото да използва  изпратените творби или части от тях  свободно и безсрочно  с нетърговска цел  , без заплащане на компенсационно или каквото и да е друго възнаграждение, като правото включва възпроизвеждане, разпространение и използване по всякакъв начин, с всякакви средства и върху всякакви материални носители, включително за изложби, публикации и реклама на дейността на Младежки дом-Пазарджик.

 

Информация: Дани Коцева, тел.: 0879605625

Още по темата тук

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics