Георги Чепилев: "Българският комикс срещу армията на корупцията"

10.11.2017
Снимка 1

 

Ако искате да видите лицето на корупцията, българските комикси ще ви го покажат.

 

За да се запази от посегателството на злосторниците, обществото е създало за отношенията си норми, лежащи в основата на законите. Законът не е нищо друго освен събрани юридически норми в една книга и урежда отношенията на хората. Ясно става, че задачата е да се изучи, намери и посочи най-доброто средство за борба с престъпността и с това да отговори на общите желания. Някои ще каже: Какво общо има това с изкуството на комикса? Има: Индивидуализацията е основният принцип за определяне на престъпността и наказанието, а също и средствата за изправление. Обаче при всестранното развитие на индивида в неговите разни прояви, углавната наука не е в състояние сама да определи злата воля на субекта и за това прибягва до помощ на други спомагателни науки, до помощ на изкуствата и религията. От науките могат са се посочат психологията, антропологията, съдебната медицина и др. Има статия в „Диаскоп” за именития художник Жерико, затова ще дам пример с неговата серия портрети на луди и душевно болни. Те са нарисувани в помощ на лекар. Тук е мястото да спомена, че имахме затруднения при приемането на Александър Добринов в международната комикс енциклопедия „Lambiek”. Разбира се, първоначалният отказ бе не заради художествените достойнства на художника, а поради факта, че исках да се публикуват вместо негови кратки комикси - творби от поредицата му „Скици разни и портрети в съдебните зали снети”. За наша радост това желание се сбъдна и сега можем да продължим новото начало на съвременния ни комикс от тази основа, тъй като настоящият живот на обществото ни има необходимост от отговори именно по тази тема. От моя опит твърдя, че в комикс изкуството човек има четири природи и те са в основата на комикс жанровете и персонажи. Не е мястото тук да се обясняват, ще се разгледа само една от тези природи, защото според науката престъпленията се делят на три категории: родени престъпници, професионални престъпници и душевно болни престъпници. А всеки клас се дели на още категории. Когато обществото иска да види очите на самото зло, в случая корупцията, не алегорията на престъплението, не следствието от порока, а престъпника и неговите дела и жертвите му, пострадали от него – точно тогава на помощ идва комикс изкуството. И като се разгледат подходящите творби по темата ще се разбере следното: Съществува към първия клас престъпници следната категория – Лица даровити, енергични и напълно владеещи себе си, но безнравствени или с развратен интелект. Това са разните фалшификатори, измамници търговци и банкери, лихвари, разорители на семейства, които под булото на своето социално положение остават неоткрити и ненаказани. Тези лица могат да се възпитават и се озаптяват от престъпление под угрозата на сполучлив закон.

Важно оръжие за разобличаване на пороците е комикс изкуството. В ранния си дневник Димитър Шишманов говори за силата на това оръжие, като съобщава, че вестник „Смях и сълза” прекратява своето издаване, тъй като ужилил някакъв властимащ:„Ще те ужили и дълго време ще ти се смеят, та не смееш и да се покажеш навън и носа си”. Един от инициаторите за борба с детската престъпност, основател на „Дом за човещина” стига до извода, че у подрастващите, когато липсва подходящо възпитание, моралните недъзи се проявяват главно в две форми – чувственост и егоизъм. „Но кой учи малолетния на морални качества?” пита авторът.

Както се каза вече никой корумпиран няма да признае порочните си деяния, народното комикс изкуство обаче иронично рецитира:

„Стотици милиони те събират за хазната,
но скромна, много скромна е тяхната заплата...
 

Или когато се появи българският комикс персонаж Грабчо Грабчев, който агитира да гласуват за него, тогава на всички в обществото става ясно, че порокът е в самата държавна система, поощряваща произвола и поставяща на високи постови истински садисти.

Това се дължи на славянската натура. За Източна Европа е характерно липсата на респект към себе си и сънародниците. Българинът никога не е имал достатъчно самочувствие. А когато му липсва вяра в собствените сили, тогава и лесно се подлага на унижение. Чиновническата корупция е възможна само при хора, които нямат достатъчно достойнство. Да вземеш подкуп, значи да се продадеш, а това означава, че нямаш особено високо мнение за себе си. Но всъщност виждаме от Крали Марковите песни, че не се възхвалява жаждата за пари, а саможертвата за родината. Докато Зигфрид (публикуван като комикс в „Чуден свят”) умира от проклятие на съкровище. Това не е противоречие.  Ако сравним нашите творби на тема „Темида” и тези на Оноре Домие, ще забележим, че в българските има сърдечен и непринуден смях, докато тези от Западна Европа са едновременно страшни и смешни. Днес, когато преглеждаме информацията, на фокус ни попада „Председателството” и „Българските скандали” (трудно разбираеми за чужденците). Какво търси световният елит у нас в столицата, наречена София? На времето Митеран изрази своята загриженост със следното изказване: Европа има нужда от една душа, за да може да даде израз на своята култура, на начина си на мислене, на плодовете на вековната цивилизация, чиито наследници сме ние”. Ако Силите не успеят да придадат на Европа отново една душа, ще се загуби битката за Европа. Повече от когато и да било, ние се намираме пред избора на морален и политически избор. Още повече, че ценностите от културата на миналото се даваха отгоре и отвън, но днес в информационното общество новите ценности се определят от самите нас – като вътрешно свободни или несвободни. Т.е. проектът е да се създаде култура, която може да възникне върху основата и от самосъзнанието на свободните хора. Истина е, че гигантските управленски системи, както и икономиката, не остават нищо друго на малкия човек, освен да защитава своите индивидуални интереси. Европа иска да възприеме положителното от двете култури – аналитичното мислене на Западната наука и Образното мислене на културата на Новата епоха. В диалог с двете може да се покаже какво би могло да съдържа една култура на сърцето. Дали е възможно абстрактното мислене, което е загубило връзката си с действителността, да се превърне в живо и духовно мислене, напътствано от сърцето, както и да преодолее пропастта между наука и етика. И ето, Елитът идва в столицата с името на Мъдрост, за да свърже мисленето със славянската топлота и ентусиазъм на сърцето. Но ще намери, че сърцето на българина се е превърнало в черна дупка, която се пълни с тъмни сили и ги излива срещу сънародниците си. Изкарайте пред народното събрание мрачното огледало на социалната трагедия, за да се огледа България. Тя не е вече красавицата на Георги Данчов, а според един писател „дрипава набръчкана старица, ограбена и изоставена от свои и чужди, протягаща ръка за помощ”. Изкарайте деца със затворнически дрехи, играещи пиеса по комикса „Младата генерация” и друга пиеса, която илюстрира ежедневните възпитателни занимания на децата от „Дом за човещина” през миналия век (имаме класически български комикси и на тази тема). Нима на Олимпиадите в Атина и Лондон нямаше такива символично алегорични персонажи? Какво общество ще си изберат Европейските лидери? Причините за глобалната бедност не е само в днешните пороци на българите и държавата. Нека гостите видят, че борбата за истината лежи далеч зад парламентарната политическа борба. Не се гаси пожар с уриниране, нито се прочиства обществен организъм с клизми. Политически страсти днес не са необходими на българските комикс автори. Ще повторя, че в политическата наивност на българските комикси има доста мъдрост: не от смяна на кабинетите зависи съдбата на страната и не в парламентарната борба се вижда неблагополучието на страната. Спомням си в Пловдив до Млечния бар, където отсядаше художникът Златю Бояджиев, един магазин с черни огледала. Подобни огледала, сложени пред входа на парламента ще напомнят на всеки влизащ за отговорностите му към проблемите, с които се сблъсква съвременният свят и държава, че решаването им зависи от всички в отражението. Защото автоматизма изолира човека от окръжаващия го свят, от хората лишава от духовно многообразие, прави човека самотен и излишен. Нека се погледаме всички заедно в мрачното огледало и да видим кой с какво може да помогне. 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics