ОБРАЗ И СЛОВО: "Поезия в "Диаскоп" през 2017 година" - I

01.01.2018
Снимка 1
 
През месец януари 2018 година "Диаскоп" ще предостави на читателите си по хронологичен ред в няколко поредни издания по едно избрано стихотворение от всички публикувани автори в рубриката "Образ и слово - Поезия" 2017 с желанието да не забравяме, припомняйки си силата на поетичното слово, като продължим все така да даваме поле за изява на писатели и издатели и през 2018 година.
 
Мара Ромеро Торес, Магдалена Бояджиева, Анна Христова, Александър Шурбанов
 
 
 

 

Превод от испански: Магдалена Бояджиева

***

Животът, който търся  е зад витрината.
Треперя  отвън  в моите дрипи,
знаейки, че вратата e  заключена. 
Топлината вътре увеличава студa ми.
 
Запалвам едно стихотворение и се стоплям.
 
Животът, който търся, е зад витрината.
Вътре е ръката -  протегнатата приятелска ръка.
Вътре е прясната вода, която циркулира.
Отвън - жаждата на пустинята.
 
Отварям един стих и го изпивам.
 
 
 
 
всички малки гари
 
си приличат
мръсножълти фасади с напукани
линии на живота
по дълбоките им маршрути
се спускат дъждовни капки
олющени надписи над входа
прозорци облепени с вестници
изпочупени керемиди
пейка със случаен старец
загледан в миналото
бръшлян
всички малки гари си приличат
най-вече по това
че твоите влакове
никога не спират
там
 
 
 
 
След Меркуцио
 
Както бяхме млади и здрави
и вечни,
и се шегувахме със смъртта,
не усетихме как тя се промъкна
помежду ни
като сянка на облак
и изведнъж стана истинска.
Не видяхме лицето ù,
само знаехме,
че вече е тук
и че няма чувство за хумор.
 
 
 
 
 

 

©Христина Мирчева