Георги Чепилев: "Последен акорд" от художника А. Яковлев

25.01.2018
Снимка 1

В творбата "Последен акорд" от художника А. Яковлев виждаме скотско опиянение на предварително вербувани и умишлено напити хора. Чудовищното пиянство ги е превърнало в безумни, довело ги е до безсмислена веселост, тъпа замисленост, безметежни глупости и наивно големеене. Кошмарно, почти сюрреалистично, домакинът от творбата „Последен акорд” отрязва пръстите на един безчувствено заспал и казва: "Господа, харесват ли ви луканките?" - и смешното се преобразява в жестока политическа сатира. Но за съжаление не се вижда в какво се корени злото, вижда се само, че злото се е настанило и живее в базата на системата за управление. Политиката е доведена до елементарни скандали за изгоди и власт заради властта. Това е степен на дребна разпродажба. Изходът от изборите нищо не решава, а предизборните кампании не отразяват дълбока социална борба.

Почти всяка държава има своите съществени въпроси, които искат разрешение. Безнравствеността, безмерното забогатяване от една страна и ужасната бедност от друга, зейналата пропаст по между им, общото недоверие на всички към всички и ненадежността във взаимните държавни и частни отношения – това още не е най-голямото зло. Ще се каже: „Равновесието на народите е нарушено. Народите са станали други в своя начин на мислене и чувства, в начина на живот и удоволствията. Всички авторитети са паднали”.

Нима това разпадане на стареещото светоустройство няма задържане? Кой ще разреши и как ще бъде разрешен социалният въпрос? Истина е,  че равновесието е нарушено, но кое равновесие? Географското положение ли, дължината и ширината на страните или броят на жителите, или военната сила, или безсилието на народите, или политическата способност и дипломация на държавите? Съвсем не. Нарушено е равновесието, което се състои в справедливостта. Нека илюстрирам мисълта си. Убиец преследва невинен човек, а друг го лъже, че не знае къде се е скрила жертвата на насилие и така спасява човека. Преследващият в случая е за установяване на истината – да не се лъже, а спасяващият е против неговия етичен стремеж и става лъжец. Но кой от тях е справедлив? За какво ще послужи истината в ръцете на преследващия невинната жертва?

 Като разглеждам глобуса на света виждам, че има две големи островни държави: на запад Англия, на изток Япония.

От времето на Жан Бодин (1530-1596) и неговото съчинение „De Republica” е признат принципът, че законите на природата не могат да се подчинят на човешката воля и че управленията трябва да се съобразяват с климата. Тези факти водят до заключението, че силата е най-характерна за северните нации, разумът - за средните, а суеверието - за южните. Изобилието на растителност в дадена местност е пропорционална на количеството слънчеви лъчи. По същия начин действа слънцето и върху света на животните. Привлечени от топлината, прелетните птици започват своите преселения, предвижвайки се напред с развиващата се растителност. Когато настъпва есента, редът се обръща. Веднъж в годината животът на земята преминава в особено движение – виждаме ту изобилие на растителност, ту нейното разрушение. Тази причина е чисто механически свързана със земната ос. Това удивително явление е урок: външните събития действат на човешката природа (личностно и социално) – периодичността произвежда периодичност и в нас. Денят и нощта са тясно свързани с човешкия сън и бодърстване; лятото и зимата също определят циклите на нашия живот. Изменението на периодичността се отразява на нервната система на живите същества. Нощните сцени в комикса сякаш се развиват много по-бавно - при еднакъв брой кадри, в сравнение с дневни сцени. В тях рязко е снижен жизненият тонус и затова изглеждат по-продължителни.

Топлината определя и разпределя класовете растения по земното кълбо. Всички тези условия са необходими за всеобщия живот. Всяко изменение, колкото и нищожно да е, изменя и формите. Различие в човешките видоизменения се наблюдават при нациите, разположени в посока от север към юг. Т.е. в посока към изток и запад съществува стремеж към еднородност. И стремеж към разделение и антагонизъм в посока към север и юг. Ето защо резултатите от емиграция по линия на меридиани и паралели са различни. Висока степен държавна мъдрост е необходима за управление на население, живеещо на значително различни градуси ширини. Забележително е как Китай успя да направи съвсем еднородна нация и сближи климатично разнообразни нации. Обширното общество се управлява предимно с разум, а не с принуждение и груба сила. С една дума -  етническият елемент се отличава със зависим характер. Неговата  продължителност зависи от пълното съответствие със окръжаващите го условия – това, което нарушава съответствието, засяга собствения живот. Течението на времето донася нови външни условия, начинът на мислене се изменя, а заедно с тях и действията. Затова всеки род учреждения и политическа система, за да бъдат трайни, е необходимо в своята организация да имат предвид закона за измененията, към които се движи обществото, но най-вече за основа да има справедливостта. Тя внася ред в живота. Без справедливост обществото е като пияндетата от „Последен акорд”.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

 

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника!