Открито писмо до заседаващите председатели по проблемите за авторското право

15.02.2018
Снимка 1

Уважаеми заседаващи по проблемите за авторското право,

Пишем с надежда, че ще обърнете внимание на тревожните проблеми пред българските комикс артисти и ще проявите съчувствие към неравностойното положение на българското девето изкуство, което е по-трагичен проблем и неотложен за решаване, отколкото са проблемите с авторското право – в цивилизована държава едно жизнено изкуство да изчезне в небитието.

Въпреки многобройните съобщения към бюрократичната машина за нередности в закона, досега срещаме много малко внимание. Често пъти административните служащи са безсилни пред този проблем. Като казваме нередност в закона, имаме предвид, че в България от 8-мо изкуство се прескача на 10-то, т.е. липсва статут за Деветото изкуство. Този факт поставя българските изследователи на комиксите и комикс артисти в неравностойно положение не само спрямо артистите от другите изкуства, както и чуждестранните си колеги, но най-вече в невъзможността за съществуване в пазарната икономика. Участието в малки програми за индивидуални инициативи и то от време на време, или снисхождение на някоя фондация, не може да е основа за подобаващо развитие на това съвременно престижно и любимо за мнозина изкуство. Известно е, че личност със свободна професия има право да разшири дейността си и да води счетоводство, като в случая се задължава да спазва разпоредбите на Търговския закон. Но как едно нелегално изкуство, невписано в регистрите, е възможно да осъществява търговска дейност, по какви наредби ще се ценообразува и т.н., навсякъде прът в колелото. По наше мнение  една от важните причини за съвременното фиаско на българските комикси е, че те бяха през социализма под строг контрол от страна на властите. Авторите бяха на хонорар, за който се получаваше хонорарен талон, задължително представящ се пред МВР. Но вече 30 години след тази практика, в новите условия на пазарна икономика  българските комикси, все още се намират в неравностойно положение. Строг финансов контрол за творчество, на изкуство което не е регистрирано като съществуващо и за което няма никакви помощни субсидии или друг вид подкрепа.

Макар и в неподходящи условия, у нас успяха да се формират комикс дружества в 4 града – София, Пловдив, Варна и Русе – всяко от тях със свой професионален светоглед и традиция. Но ще посочим от историята  какво ги очаква от факта, че са в неравностойно положение - още преди 1600 години, когато един император решил да затвори философските школи към университетите, той издал наредба за тяхното самофинансиране – те наистина изчезнали в неговата държава. Моля да насочите вниманието към този проблем и влиятелните личности да вземат решение: Ако съществува Девето изкуство (има се предвид като самостоятелно изкуство, а не както го регистрират в България за Булстат към някое друго изкуство, или се прави секция към друго изкуство), какъв е редът то да се регистрира като  легитимно в закона за изкуствата? Съществува ли въобще Девето изкуство в европейските страни с възможност за плащане на данъци, осигуровки и др., или ние българските комикс артисти сме заблудени, че има такова?  Какво се възнамерява да се направи у нас в поправка на тази дупка в закона и кога? Ако нищо не се предвижда, коя е причината за такова решение да се унищожи българската традиция започваща от първият съвременен комикс на зографа Георги Данчов през 1890г.? Как българските комикси ще се европеизират и излъчат след това в Европа своята дарба за взаимно обогатяване на страните?

С предварителна благодарност за отговора:

Георги Чепилев, председател на комикс дружество по ЗЗД „Диаскоп” Пловдив

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника!