Георги Чепилев: "Растението "воден мехур" и бюрократичната машина"

21.02.2018
Снимка 1

Въпроси и отговори

Изпратихме писма (свободни съобщения) до личности, институции, администрации и др., за съчувствие, които по възможностите си да предупредят властимащите за трагичното положение на българското комикс изкуство при нашите обществени условия (от името на пловдивското дружество и приятели комикс артисти). За радост се получи любезен отговор от адрес, за който само мечтаехме да ни обърне внимание. От изказаното мнение по интересуващите ни въпроси се оказва, че отговорите могат да засягат както същността, така и формата, по която да се реши проблемът.

Ето с няколко думи най-важното:

Въпрос: Съществува ли Девето изкуство?

Отговор: Да.

Въпрос: Къде се намира причината за неравностойното и нелегално положение на българските комикси, появили се през далечната 1890 г. и  които носят самобитно културно наследство?

Отговор: Необходими са промени в областта за регулиране на професията. Те  могат да се решат единствено от националното ни законодателство.

Поука

Възможностите пред българските комикс артисти са:

1. Или да протестират за проявено административно безразличие (вече 30 г.) пред политическите ни партии в държавния апарат, тъй като това безразличие волно или неволно налага само една цел - българските комикси да бъдат забравени, ако може и светкавично. Но като се има предвид, че цялата енергия на бюрократичната машина се е превърнала в груб практицизъм, едва ли такъв протест на регионалните дружества (които все още нямат единен съюз) ще помогне за постигане на желания плод - необходимата и справедлива промяна в националното законодателство.

2. Или развитието на българските комикси да продължи индивидуално, както и по пътя на малките колективи, каквито са сегашните. Те могат да кандидатстват за финансиране по програми, да чакат снизхождение от фондации или договаряне за взаимодействие с други изкуства за постигане на фалшив престиж и легалност. Личното ми мнение е, че българското комикс изкуство ако се развива по този път е осъдено на загиване. Пример от историята са изчезването на самобитните ни занаяти и традиции. Ще посоча нагледно доказателство от растителния свят:

В нашите води се намира едно рядко растение, което се нарича "воден мехур". При него липсата на корени се компенсира от многоъгълни нарязани листа. Но това чудновато растение притежава и други листа, организирани около мехура в подобие на малък рак. Тези листа са снабдени с по една вратичка, която се отваря само навътре. Малки животни, примамени от формата на мехура, ако попаднат вътре, остават в затвор, след което биват разлагани и смилани  от течност на растението и превърнати в хранителни сокове. Такъв воден мехур е съвременната бюрократична машина за индивидуалните и нелегитимни автори на комикси.

Ние, от пловдивското комикс дружество, също като останалите дружества в страната, направихме каквото можахме. Днес българските комикс артисти трябва да преценят какво желаят и час по-скоро да тръгнат по избрания път!

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника!