Приказката в българското издание за комикси "Илюстровано четиво"

10.05.2011
Снимка 1

За да стане обгледимо началото на българските комикси, обект на изследване трябва да са не само изданията на ЧУДЕН СВЯТ , но и на второто по-качество и време българско специализирано издание - ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО от първите години на 40-те. Първоначално редактори са само: ЗМЕЙ ГОРЯНИН; АТАНАС ДУШКОВ И МАМИН КОЛЮ. ГЛАВЕН АДМИНИСТРАТОР - ИВАН ДАФИНОВ. Администрацията се помещавала на адресите: гр. София, ул. Бачо Киро N 1, и гр. Пловдив, ул. Филип Македонски N 10. След тридесетина бр. се забелязват имената на Никола Ив. Котов, като отговорен редактор; редакционен художник - В.П.Ковалевски; буквописец - Илия Ив. Москов.

Оказва се че българските автори на комикси са много по-малко на брой сътрудници отколкото в ЧУДЕН СВЯТ: 3-4 художника. Комикс провокацията тук е следната: ПРИКАЗКАТА СЪСЪ СИГУРНОСТ Е ПРЕДПОЧИТАНИЯТ ЖАНР НА ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО. Т.е. тя е по забелижима в българският фонд от 113 бр. вестници с 8-10 стр.

Със сериозно основание може да се каже, че специалното място отделено на народните приказки не е случайно: ЕДИН НАРОД САМО ТОГАВА МОЖЕ ДА СЕ НАДЯВА ЗА ЧЕСТИТ ЖИВОТ, КОГАТО ПОЗНАВА СЕБЕ СИ.

В приказките, народът освен, че предавал понятията си за миналото, но и създавал нов живот, нови образи и идеали, в които са отразени неговите душевни желания и стремежи. Предизвикателството на любителите на български комикси не се изчерпва с настоящето подреждане на публикуваните комикси, този списък на ДИАСКОП е само отправна точка.

Важното е, че в динамиката на комикс преобразяванията през 40- те г. у нас се е оформил специфичен комикс жанр.

 

I. Кол. СТОЯН ВЕНЕВ N 11 " Български вестник за комикси - ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО"

1. ДЯДО И ВНУЧЕ, народна приказка, бр.50

2. ИСКАЛА ХОРО ДА ИГРАЕ, народна приказка, бр. 54

3. РАЗБОЛЯ СЕ ЖАБА КЕКЕРИЦА, текст-Йордан Стубел, бр. 57

4. СТРИНА ГАНКА СОФИЯНКА, писател:Асен Босев, от бр. 58 до 61

5. ДО ПОНЕДЕЛНИК, бр. 73

6. ЕМИЛ МАЛКИЯТ ДЕТЕКТИВ, по романа на Ерих Кестнер от бр. 79 до 101

7. ВЪЛК И ОВЧАР, народна приказка, бр. 84

8. КЛИН ЧОРБА, народна приказка, бр. 85

9. ПРАВДА И КРИВДА, народна приказка, от бр. 86 до 88

10. ЦИГАНИН И КУМ, народна приказка, бр. 89

11. ЛИСИЦА И ТУРАН, приказка, от бр. 91 до 93

 

II. Кол. АЛЕКСАНДЪР ДЕНКОВ N 2 "Български вестник за комикси - ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО"

1. НАЙ-МИЛОТО, разказ от Ангел Каралийчев, от бр. 76 до 78

2. ЗАГОВОР В ДВОРЕЦА, исторически епизод от Змей Горянин, от бр 81 до 101

 

III. Кол. ЛЮБЕН ЗИДАРОВ N 15 "Български вестник за комикси - ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО"

1. ГРЪК И БЪЛГАРИН, народна приказка, бр. 43 /отбелязано авторство - Любчо Хр. ЗИДАРОВ/

2. ГЛУПАВИЯТ МЪЖ, народна приказка, от бр. 47 до 49

3. ТРИМАТА УМНИЦИ, народна приказка, от бр. 51 до 53

4. ПРУСКАТА ХИТРОСТ, анекдоти за Фридрих Велики, от бр. 54 до 56

5. ТИЛ ОЙЛЕНШПИГЕЛ, германска приказка, бр. 71; 72

6. НЕВНИМАТЕЛНОСТ, японска приказка, бр. 78

7. ПЛАЧАЩА ВЪРБА, японска приказка, бр. 82

8. МЪРЗЕЛИВИЯТ, приказка, бр. 106

9. ХИТРИЯТ ПЪТНИК, приказка, бр. 107

10. ХИТРЕЦ, приказка, бр. 108

11. СТРАХЛИВИЯТ ЮНАК, приказка, бр. 109

12. ЗАНАЯТ, приказка, бр. 110

13. ДРУГАРИ, приказка, бр. 111

14. НЕКАНЕН ГОСТ, приказка, бр. 112

15. ЗАВИСТЛИВО СЪРЦЕ, приказка, бр. 113

 

IV. Кол. ЗАГАДКАТА НА ДИАСКОП: кой е художникът на комиксите - ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА КРАЧУН И МАЛЧО, отпечатани в ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО?

 

Може да се обобщи, че в издание ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО от 16 български комикс творби само една е историческо повествование / ЗАГОВОР В ДВОРЕЦА/и друга - РОМАН В КАРТИНИ /ЕМИЛ МАЛКИЯТ ДЕТЕКТИВ/.

 

Автор: Георги Чепилев