Георги Чепилев за конкурса "Паралелни реалности": "Пътуване към Сериомдон" от Таня Божинова

11.09.2018
Снимка 1

Това е вторият от двата състезаващи се комикси за конкурса „Паралелни реалности”. Както казах при анализа на комикса от братя Вълеви, ще разглеждам техниката на рисунката, за да се покаже колко различни са творбите, които трябва да се оценят. И двете владеят стиловете си.

Комиксът на Таня ме впечатли с почти навсякъде равната линия и много лаконичните си щрихи. Тази техника не е нова и ми напомня на първо място  работите на френския художник Жан Ефел. Разбира се и много други рисуват с такава техника, очароващи с простодушие и едновременно  многоизразителни и острумни. Често се използва и при очертаване на цветни апликациионни рисунки. Ето защо рисунките изглеждат плоски и декоративно-орнаментални. Ако линията на Таня беше по дебела, изображенията щяха да приличат на руските лубочни картинки. Щрих при такива рисунки в общоприетото понятие отсъства. Предаването на цвят се постига с употребата на черни акценти или от съчетание на точки или чертички, завъртулки, декоративни плетеници. Линиите са лаконични и сведени до примитив при трактовката на обеми и форми, но затова пък чрез разположението им се създава впечатление за орнаменталност.

Тъй като комиксът е самостоятелна творба от 28 страници, правилно е да липсва уводно изложение, такова вече не е необходимо. Художничката ни показва първата страница като самостоятелно изображение. Това е добро решение - много класически комикси започват или завършват с един голям кадър. По-рядко такъв на цяла страница се среща из историята, с изключение на онези книжки, които използват 1 и 2 кадъра навсякъде. (подобни творби, и то рядко, могат да достигат до 4 кадъра на стр.) Похвалното при Таня е, че тя е разказала цялата история в една картина, което е много сполучливо за конкурсен комикс. Такава първа страница при желание може да се използва и при клас „4 страници”, но за него не е задължително.

Ако организаторите в бъдеще решат да включат в условията си и самостоятелен комикс в клас над 4 страници, може да се помисли дали не трябва вместо уводно изложение да се дава идеята като кратък рекламен текст. Обещавам да размисля задълбочено върху този проблем, ако се направи такова разделяне и се включи още един клас. Защото сега за журито е много трудно да се произнесе за справедлива оценка, тъй като и двата комикса са добри в своя си стил и обем. Надявам се, че ако журито награди Таня, за своя голям труд (7 пъти по-голям от 4 страници) братя Вълеви ще бъдат снисходителни. Още повече, че те са известни автори и трябва да съдействат за изгряването на нови автори сънародници, а пък и художничката не е нарушила условия за конкурса, които не са ограничили обема на комикса.

За окончателно решение ще се има предвид оценките и на другите журьори и мнението на литературните специалисти за художествеността на историята.

 

Още по темата в "Диаскоп":

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.