ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА

05.06.2013
Снимка 1

В рубриката "Комикс изкуството в 24 реда"

Когато руският режисьор Михаил Ром поискал да  направи от филма си „Обикновен фашизъм” кино-роман, срещнал непреодолимо припятствие. Цензурите му отговорили, че макар  филмът да е гледан от милиони хора, трайността отсъства в спецификата на киното, но картинните разкази не отминават – те са безвремие във времето.

Образите в комиксите не са нищо друго освен шифър, знак, писменост, внушени от мисълта.

„Аз мисля, следователно съществувам” е казал философът. Изкуството на комиксите се подценява, защото много хора не са наясно какво означават думите „мисъл” и  „мислене”. Човек мисли за онова, за което притежава знание. Ние не можем да го усетим, нито да го видим или докоснем, защото то лежи под всички усещания. Думата „същност” означава „стояще под”. Мислите идват от мисловната същност.

Но какво е мисълта? - Думата мисъл означава събиране на две идеи. Например „Баща ми е добър” е мисъл. В нея имаме идеята за баща и идеята за доброта. Но важното е, че тези идеи имат връзка и чрез нея се твърди дадена мисъл. Изкуството на комиксите е система която се отнася към древните завоевания на човешкия разум наред с категориите писменост и изчисления. Необходимостта от изчисления при комикс изкуството е във връзка с периодите на времето. Мисълта създава спиране на миговете и им придава нов  ред в художествената творба. Мигът се запечатва в творбата, познанието отива в изображенията. Свети Августин пише: „Мигът е днешното на Божията вечност във времето”.

Тези разсъждения ни докосват до най-съкровеното в комиксите и ни обясняват блясъка на това изкуство. Комиксите са магично изкуство заради умението да заобикалят една природна закономерност, а именно потока на времето. Образната писменост придава трайност на изобразените неща подобно на спомените, които се намират също в запечатано състояние. Принципът на връщането към спомена като познание е в най-дълбоката същност на комикс изкуството. Образната писменост подобно на споменът е процес на разбиране.

 


 

За да бъде в полза на начинаещите автори на комикси,  „Диаскоп” ще проследи в поредица статии  идеята за времето от различни области: митове и легенди на народите, религиозни и философски възгледи, научни теории, художествени принципи и други, и тяхното влияние върху комикс изкуството.

 

. Автор: Георги Чепилев

 Репродукции от архива на "Диаскоп"