Славе Гьоргьо Димоски: "Яйцето на езика" - "Eзиков триптих"

28.11.2018
Снимка 1

 

Превод от македонски: Емилия Миразчийска

 

ЯЙЦЕТО НА ЕЗИКА
 
Може би това беше
въздушно пернато
същество
подобно на птица
което долетя
в прастария сън
на нещата
и снесе
голямото яйце
на езика
 
Гнездото
в което го снесе
може би беше
също така
въздушно и меко
топло и въздушно
вълнисто меко
прозирно въздушно
в което се стаи
голямото яйце
на езика
 
Яйцето на езика
имаше форма
на сфера
(Затова сега всичко е
само сфери сфери)
в която всички точки
с неусетна бързина
тръгват от едно
и пак се връщат в едно
защото същото това едно
беше голямото яйце
на езика.
 
Сферичната форма
на яйцето на езика
отблъскваше всички
небесни тела
които пламенно
се триеха в него
защото те бяха
небесни тела
а яйцето на езика –
нещо въздушно
нещо вълнисто нещо
във форма на сфера
в прастария сън
на нещата
 
Вътрешността
на яйцето на езика
беше пихтиеста маса
с плътност на каша
непрозрачна синева
студена като каша
пихтиеста субстанция
синева
която се въртеше лудо
около сърцевината си
около оста си
около
сияйния и чист
около врелия
жълтък
на голямото яйце
на езика
 
Сияен и чист
врелият жълтък
клокочи къкри
къркоренето се надига
тънката ципа
се издува
лакомо я гълта
синята субстанция
в лудото въртене
в съвършения ред
събран
в голямата черупка
която се издига
във вертикално
въртене
 
Яйцето на езика
във вертикално положение
се върти сред мекото
въздушно топло
вълнисто прозрачно
гнездо
с фучене
на безспирен вятър
свистящо въртене
като спиралата
на вавилонската кула
 
Може би примамва
въздушното пернато
същество
подобно на птица
да се върти
в прастария сън
на нещата
и да го налегне
и да мъти
 
 
 
Стихотворението е от книгата на
Славе Гьоргьо Димоски 
"Езиков триптих" 
Изд. Скалино 2018
Превод от македонски: Емилия Миразчийска
Редактор: Роман Кисьов
Автор на послеслова: Александър Шурбанов
 
 
Публикацията се осъществява със съдействието на автора и издателството.

 

Илюстрация: © Георги Чепилев, "Перо от лебед"

 

 

Славе Гьоргьо Димоски в "Диаскоп":

 

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.