Отворено писмо-молба до господин Иван Тотев от сдружение за комикс изкуство "Диаскоп", Пловдив

19.02.2019
Снимка 1

До господин инж. Иван Тотев,

кмет на Община Пловдив, гр. Пловдив

от сдружение за комикс изкуство "Диаскоп", Пловдив

 

► Повод за написване на писмото е следното съобщение: 

„До 1 април се приемат предложенията за членове на комисиите за присъждане на Награди „Пловдив“.

Община Пловдив напомня на всички заинтересовани да внесат своите писмени, мотивирани предложения в деловодството до 17 часа на 1 април 2019 г.

Както знаете, всяка година във връзка с удостояването с традиционната Награда “Пловдив” на творци и колективи за ярки постижения в културния живот на града, реализирани през предходната година, със заповед на Кмета на Пловдив инж. Иван Тотев се сформират комисии, които да извършат оценяването на подадените предложения в отделните раздели и да определят победителите...”.

Първо считам за дълг да изразим от името на пловдивското комикс дружество „Диаскоп” благодарност за доверието, което оказахте през 2013 г. и съчувствието към развитието на деветото изкуство в Пловдив. В град Пловдив през 1891 г. се появява първият български комикс в съвременен вид, а творбата на зограф Георги Данчов е с големи достойнства, признати и от чуждестранни специалисти. През социалистическия строй у нас по понятни причини от комунистическия възглед комикси не се допускаха освен в две софийски издателства и то под строг контрол. Но в Пловдив, през средата на 80-те в официалните вестници на града се публикува поредица от статии, защитаващи и поясняващи комиксите като изкуство. Макар и нескромно, ще кажа, че такъв поглед е нямало не само в България, но и в чужбина. Много от видните хора на изкуството помагаха с каквото могат и статиите не бяха спрени, така в нашия град се роди „Независимо пловдивско развитие на комиксите”, нещо което не се харесваше на тоталитаризма. След падането на берлинската стена веднага започнахме издаване на юбилеен лист „Диаскоп”, специализирано издание за комикс изкуство в масов тираж. Изследванията за езика на комикс изкуството не са прекъсвали и продължават в Пловдив до днес, във всякакви форми, описани в устава на дружество „Диаскоп”. Но по пътя за развитие на деветото изкуство в Пловдив срещаме все повече препятствия и дори по-големи от тези през социализма.

Една от тези причини е неравностойното положение на комикс изкуството в България, а в чужбина колегите се радват на голямо внимание и получават всякаква подкрепа. По този случай от европейската комисия ни съобщиха, че проблемът е в българското законодателство. За пример ще напомним, че това е причина български комикс автори да не могат да кандидатстват по проекти, тъй като комикс изкуството не е регистрирано като самостоятелно изкуство, каквото е по света – девето изкуство.

► За пример ще илюстрираме съобщението, повод за настоящето писмо:

„...в тази връзка и съгласно утвърдения Статут на Награди „Пловдив“, със заповед на Кмета на Община Пловдив инж.Иван Тотев ще бъдат назначени осем специализирани комисии за присъждане на наградите в разделите: „Художествена литература“, „Художествен превод“, „Журналистика“, „Архитектура“, „Музика“, „Театър“, „Изобразително изкуство“, „Аудио визуални изкуства, фотография и операторско майсторство“. Постъпилите предложения в разделите „Произведение на изкуството, предназначено за деца” и „Културно наследство и съхраняване на паметта“ се разглеждат от всички комисии”.

Изказваме своето неразбиране в кой раздел може да участва пловдивското независимо комикс изкуство? Тук следва да поясним, че исканията ни са за развитие на сериозно изкуство, а не за стил „ъндърграунд” творчество, чиито изяви предимно се осъществяват нелегално, с минимален бюджет и са сродни на графитното изкуство. Комикс дружество „Диаскоп” бе в основата да се публикува в България през 2009 г., във вестник „Стандарт” извадки от Етичния кодекс на комикс изкуството. Разликата на независимите комикси и ъндърграунд комиксите може да се изясни накратко с факта, че ъндърграунд творците са против този Кодекс, в който между другото се постановява: „Полицаи, съдии, държавни служители, както и авторитетни институции, никога да не се представят по неуважителен начин”. Автори с подобни нарушения на Етичния кодекс в комикс изкуството ние не вземаме за сериозни творци.

Когато се появи в Пловдив първи брой на независимото издание за комикси „Диаскоп” (през декември 1991 г.), обявено и във в-к „Глас”, се наложи  всичко: от темите до формулата на изданието, да се измени, за да няма нищо общо с комунистическата пропаганда и стил. Тази е причината за обявената в издание „Диаскоп” награда за стихотворения да бъде със самобитно название и да не повтаря поетичната награда „Цветан Зангов”, давана по онова време. Така през 1991 г. в „Диаскоп” се появи наградата „Пловдив”, посочваща към нов независим курс на развитие. Първоначално наградата бе обявена за поезия (емоционален сценарий за кратък комикс), защото пловдивското комикс дружество работи в сферата на малките жанрове, особено непрактикуваните в тоталитарните издания поетични комикси. Приложено показваме снимка на съобщението за поетичния конкурс „Пловдив”.

Нашата молба е да ни съобщите имаме ли право като дружество да раздаваме награда „Пловдив” за комикс постижения, която награда  сме заложили с авторско право в програмата си през 1991 г. и обещали още тогава на нашите симпатизанти?  И защо, ако евентуално не може, след като  сме публикували със защитени авторски права и запазена до днес документация? Това искане се налага от факта, че 30 години досега бюрократичната машина не легитимира комиксите в България и както се вижда в обявата на Общината - няма в списъците такъв раздел, в който да участват или поощряват комикс творци в едноименната Награда „Пловдив” (давана на творци и колективи за ярки постижения в културния живот на града). Това е неравностойно положение за българските комикс автори! Никой от културните дейци на града (през онзи период) не изказа съмнение, че обявената от нас през 1991 г., награда за поезия е плагиатство на название, тъй като социалистическата се наричаше „Цветан Зангов”. Напротив, имахме положителни отзиви за смяната името на поетичната награда, с което изразявахме не само своята независимост, но и на демократичния Пловдив. Освен документацията по закоността на изданието, запазени са и архивни спомени на свидетели - как се роди авторовата идея за тази нова награда „Пловдив”.

В желанието си да развиваме още повече  със своята дейност достойна подкрепа на ЕСК Пловдив 2019, а  след това и в бъдеще да сме полезни на пловдивската общественост, се нуждаем от Вашето съдействие и молим да запознаете по законния ред властимащите за проблемите и неравностойното положение на деветото изкуство в България. При евентуалното решение на тези препятствия няма да се налага пловдивското дружество да връчва обявената си през 1991 награда „Пловдив”. Тъй като в чужбина тази културна сфера е щедро финансирана, у нас мнозина остават с впечатление, че проблемът е може би не толкова от 30 годишно недоглеждане, колкото за корупционни интереси на някои среди извън нашия град.

С предварителна благодарност за отговора,

Моля, господин Кмете, да приемете нашето уважение с пожелание за здраве и нестихващи успехи в благородната работа!

 

На изображенията:

1. Съобщение за поетична награда „Пловдив” от 1991 г. в „Диаскоп” с тираж 4000 бр.

2. Стихотворения от края на 80-те в „Комсомолска искра”, за конкурса „Цветан Зангов” – поетичния празник на град Пловдив през социалистическия период.

3. Етичния кодекс на комикс изкуството, отпечатан през 2009 г. във в-к „Стандарт”.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.