Новата роля на изкуството

11.06.2013
Снимка 1

продължение от миналия брой тук


Пред очите ни се променя езиковият код на цивилизацията и разтварянето на досегашните ценности в житейската баналност. Ето защо добре би било да потърсим причините, от които се е родила новата култура.
Живеем във време, когато традиционният тип художествена култура загубва абсолютния си монопол и се среща с друг тип култура, чиито параметри не се вместват в установените естетически постановки.

Новата роля на изкуството е да стане вид комуникация, в която влиза и популярното изкуство.
 
Появилото се ново явление на база съвременните технологии, пренаселването на градовете, реклами, автомобили, масмедии, мобилни телефони, интернет връзки и пр., може да направи масовото изкуство опасно. Но от друга страна популярните жанрове преодоляват бариери, създават нови потребности и професии, превръщат ненавижданото в наслаждение. Ето защо информацията в глобалното общество може да се сравни с образа на вятър, витаещ над земята. Този вятър може да бъде опасен или благотворен.
 
Определяйки епохата, в която живеем, като постмодернистка, трябва да се има предвид, че постмодернизмът е не толкова определено културно течение или направление в изкуството, колкото нов тип светоусещане, общокултурно съзнание, тип мислене и възприятие.
 
Издание „Диаскоп” често споделя, че е необходима комикс грамотност, за да се овладее майсторството на новото възприятие. Защото съвременният свят се разкъсва на отделни цитати и се превръща в купчина от преместени предмети, затова задачата на творците от новата епоха се свежда до поставяне на рамка, организираща тази лоша раздробена безкрайност (от натрупани обекти и придаваща им статуса на текст).

И така, светът днес изглежда калейдоскопична пъстрота от поликултурни ценности, от частни истини, субективни оценки, от индивидуализъм, с други думи  съвременната култура е мозаечна - съставена от различни  по ценност и характер явления и направления. Задачата на постмодернизмът е да обедини високото и ниското в художествената култура, елитарното и народно-фолклорното, делничното и празничното, предназначени като за социалното битие така и за изкуството на пазара, дори и за регионалните общности.

Днес интернет направо е наводнен от информация – новини и забавления. Той е огромно ново поле, нова сцена за изява. Пороят от информация се създава както от професионалисти, така и от аматьори, които се възползват от възможността да публикуват, каквото желаят почти без усилия. Бъдещето на този все по-обилен поток ще се определя от интереса на публиката. В миналото при разцвета на печатните издания, авторите на комикси получаваха доходи например от няколко вестника в страната, а не само от един. Днес, творците не отговарят на редактори, нито чакат одобрението на някое издателство, а работата сама намира пътя на успеха си, но за съжаление това си има своите последствия при възнагражденията.

За да извлечем ценни уроци, ще се направи преглед на думите: демокрация, народ и либерализъм. След което ще се продължи с изкуството от периода на Френската революция, за да се разбере по какъв начин социалистическото изкуство оказа влияние на българската масова култура.
 
(следва)

Автор: Георги Чепилев