Георги Чепилев: "Приключенията на добрия войник Швейк през световната война" - сатиричен роман на чешкия писател Ярослав Хашек, илюстриран от Йозеф Лада.

05.03.2019
Снимка 1

По повод юбилейната годишнина на чешкия комикс

"Диаскоп" ще предостави поредица от избрани страници

на специалисти

в областта на чешкото модерно изкуство и авангарда

 

Изследванията на комикс дружество "Диаскоп" се публикуват с официалната подкрепа на Европейска столица на културата Пловдив 2019

"Приключенията на добрия войник Швейк през световната война" е историята на чешки ветеран и неговите премеждия. С едно изречение: „Като Диоген, Швейк се лута по краищата на враждебното общество, защитавайки своето независимо съществувание”.

Романът е изграден от търпим, изпълнен с компромис спокоен хумор и хуманистични свойства. Някои критици причисляват Хашек към групата на безвредните веселяци, развличащи обществото със забавни истории. Но трябва да се има предвид, че в рамките на това произведение едно явление е представено в сатиричен план, второ – в хумористичен, а трето – и в сатиричен, и хумористичен план едновременно.

По мое мнение хуморът е емоция и в зависимост от емоционалната наситеност и от наличието на рационално оценъчни елементи, се образуват двата принципно различни типа комичност. Първият е елементарен комизъм без оценъчност и не е рационален, почти винаги е безгрижно весел и често е примитивен. Другият тип е сложен – хумористично сатиричен, рационален и оценъчен. В предела на тази сложна категория се разделят две форми или два типа творчество: хумористична и сатирична. Хумористичната позиция е неактивна и неагресивна, тя е съзерцателно-философска позиция. Разглежда се несъвършенството в живота, а за човешките слабости се говори като за неща, които заслужават снизхождение. Докато сатиричната позиция е последователна и безкомпромисна борба със злото.

В произведението на чешкия писател се вижда  цялата гама преходи: от сатира към хумор, т.е. романът в различните си части е изграден от трите типа: хумористичен, сатиричен или от двете едновременно.

Забележителният чешки художник  Йозеф Лада, илюстрирал романа 
на Хашек, е и автор на един от първите чешки комикси.

 

Ето как е превел литературната творба на подобаващ графичен език: илюстрациите му са почти винаги с равна дебела линия и много лаконичен щрих - простодушно и в същото време много изразително остроумно изкуство. С подобна контурна рисунка работи и известният френски художник Жан Ефел, автор на рисувания филм „Сътворението на света” и много други. Подобна техника се анализира при журирането на „Пътуване към Сериомдон” от Таня Божинова, наградения комикс за 2018 г. в конкурса „Паралелни реалности”.

В настоящата статия ще се обобщи специално за рисунките на Лада: голяма част от тях са оцветени с равни плоски цветове, но, разбира се, срещат се и обикновени линейни, т.е. черно-бели рисунки със самостоятелно значение. Щрих в общоприетото значение при Лада отсъства. Предаване на цветност се постига чрез въвеждане на черни акценти или от съчетание на завъртулки и точки, понякога с натиск на перото с подрязан край, тип „Rondo”.

Интензивни линии от опростени  примитивни обеми и форми с  разположението си създават впечатление за орнаментална рисунка в характера на народните лубочни картинки. Стремеж към плоскостно решение, а не пространственост, е една от поставените задачи на очарователните рисунки на чешкия художник. Добре е да се разгледат за сравнение проявите на чешките авангардисти от времето на появата на романа с илюстрациите.

 

Илюстрации: Архив на Диаскоп

Още по темата:


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.