"Модернизъм и авангард. Българската перспектива" - колекция на Николай Неделчев в галерия Структура, София

22.05.2019
Снимка 1

Галерия Структура представя

"Модернизъм и авангард. Българската перспектива"

Колекция на Николай Неделчев 

30 май - 27 юли 2019

Откриване: 30 май 2019 от 19.00 часа

 

Изложбата

"Модернизъм и авангард. Българската перспектива" представя почти 100 неизвестни творби на български автори със значителен принос в историята на изкуството. Те са събирани през последните пет години от колекционера Николай Неделчев и обхващат периода предимно между двете световни войни.

 
Автори

Включени са произведения на художниците: Иван Абрашев, Николай Абрашев, Анна Балсамаджева, Никола Благоев, Иван Бояджиев, Николай Дюлгеров, Борис Елисеев, Александър Жендов, Христо Каварналиев, Мирчо Качулев, Кирил Кръстев, Крум Кюлявков, Ламар, Кирил Маричков, Макс Мецгер, Гео Милев, Иван Милев, Иван Ненов, Жорж Папазов, Иван Пенков, Георги Попов – Джон, Боян Райнов, Николай Райнов, Стоян Райнов, Анна-Люля Симидова-Праун, Сирак Скитник, Харалампи Тачев, Дечко Узунов, Мара Учкунова-Аубьок.

 

Каталог
 

Изложбата е придружена от каталог с текстове на проф. Ирина Генова, доц. Борис Данаилов, д-р Биляна Борисова и д-р Мария Василева, и интервю с Николай Неделчев. В изданието за първи път се публикуват биографични данни за някои от авторите.

Чрез показването на неизвестни творби и малко познати имена изложбата обръща внимание на един сериозен проблем – в българската история на изкуството все още има бели полета, които трябва да бъдат изследвани. Количеството и качеството на произведенията изключват случайността. Те откриват възможност за анализ на миналото и преобръщане на разбирането ни за него. Проектът има радикален характер, тъй като поставя под въпрос начина, по който се възприема българското изкуство след Освобождението. Откриването на нови артефакти показва, че знанието дотук трябва да бъде подложено на съмнение и написването на днешната история на изкуството е в ход. 

Изложбата поставя редица съществени въпроси – какъв е характерът на българския модернизъм авангард, каква е съдбата на художниците, къде са произведенията и защо не ги виждаме в музеите? Въпроси, които засягат както историята на изкуството у нас, така и цялото ни минало и далеч надхвърлят рамките на естетическото. Показаните произведения и текстовете в каталога отварят ново поле за дебат на тема специфики на авангардните движения у нас, характер и граници на чуждите влияния и на споделените социални идеи, възприемчивост на средата по отношение на тези опити и движения. Разбирането за модернизма засяга не само него, но и цялото последващо развитие на изкуствата у нас.

Както самият Николай Неделчев споделя, събирането на тази колекция е кауза. Кауза, която ще помогне да се хвърли повече светлина върху процесите в българското изкуство от началото на ХХ-ти век до днес.

На изображенията:

Николай Дюлгеров (1901-1982). Без заглавие [Абстрактна композиция], 1922, м. б., платно, 80 х 100 см

Жорж Папазов (1894-1972). Портрет на Гео Милев, туш, хартия, 22 х 14 см

Иван Абрашев (1903-1960). Без заглавие, 1927, м. б., платно, 98,5 х 78,5 см

Анна-Люля Симидова-Праун (1906-2004). Абстрактна композиция, 1924, смесена техника, дърво, 40 х 31 см 

 

Информация: Зоя Петрова, галерия "Структура", София

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.