„Парите и бъдещето” в комикс изкуството: Кога ще изчезнат икономическите кризи – според Себастиан Фор (1858-1942)

26.07.2019
Снимка 1

Размисли по повод комикса „Бъдащата проблема”

Политическата икономика непрекъснато ни втълпява, че е алфа и омега на съвременния живот и жонглира с факторите на производството. Трудът е понятие с хиляди определения. Той единствено изравнява социалните категории. А социалните категории са само две: категорията на творящите хора и другата  – на безделниците, спекулантите и мошениците.

Икономистът казва: „трудът е онази психофизична енергия, чрез изразходването на която по целесъобразен начин се добиват благата, нужни за човешкото съществуване”. Мнението на поета обаче е друго:

През бурите на човешкия океан,

Трудът е най-добър пътеводител...

Ако някой мисли, че може, нека намери средната обединяваща дефениция. Ние хората си създаваме изкуствени построения, за да разнообразим или подсладим живота си. Ето как един автор гледа да надхитри съдбата и измисля формули за да оправдае живот без труд (мнение противоположно на комикс автора на „Бъдащата проблема”, който намира решение в труд чрез танц).

В “Икономическа брошура” Себастиан Фор описва две основни причини за икономическите кризи: свръхпроизводството и намалената консумация. Според автора, за да се стигне до равновесие е необходимо да се произвежда по-малко и да се консумира повече. А за да се избегне безработицата, трябва да се намалят работните ръце чрез намаляване на раждаемостта и чрез увеличаване на смъртността. За да се увеличи пък консумацията, е необходимо да се намалят работните часове на 7-6-5, а надницата да се увеличи. Ето цитат от стр. 21:

„Понеже има свръхпроизводство, против него можем да се борим и да го намалим. Понеже има намалена консумация, трябва да е увеличим. Самата логика показва това. Но практически как могат да се приложат тези средства? Как да се намали производството, как да се увеличи консумацията, ако наистина само там е изхода? Нека разсъдим.

Ето. Предполагам, че никой не ще предложи д се разрушат машините, за да се намали производството. Никой не може да пренебрегне големия реализиран прогрес да бракува тези чудеса, които откритията преди нас и от днешното време поставят на разположение на работника. Никой не мисли да разруши машината, нито да намали нейната сила и производителност.

Какво трябва следователно да се направи, за да се произвежда по-малко?

Трябва най-напред, драги другари, да се намали числото на работниците, т.е. от една страна да се намалят ражданията, а от друга страна да се увеличи смъртността. Докато не се установи един вид равновесие между нарастването на населението и средствата за подържане на неговото съществуване, ще има неизбежно и всякога криза.

Трябва прочее да се намалят ражданията. И когато слушам да ни съветват да създаваме деца и да се насърчават многочислените семейства, когато се правят специални облекчения за такива семейства – освобождаване от данъци, пътуване с намалени цени, с една дума, всички възнаграждения за насърчения, питам се, не са ли наистина луди тези които създават такива улеснения!”

Ето идеята на Себастиан Фор, даваща съвет как да  лежим по цял ден на сянка и само да  консумираме. Едно мнение за ленивци - как да се намали производството и  засили консумацията. И най-вече: криза няма да има никога!

Автор: Един от народа