Онлайн уроци в "Чудния свят на комиксите": Комикс граматика "Всичко за рисуване на комикси и манга"

15.03.2020
Снимка 1

Хилядите начинаещи, мечтаещи да станат специалисти в създаване на комикси и манга, трябва да имат предвид, че успехът зависи не само от дарбата, но и от знанието, съчетано с опит и настойчивост. Главната цел на тази поредица е да помогне със съвети на желаещите да създават собствени комикси и манга, защото много хора изпитват страх от опита да изобразят история в картини и си мислят, че това е само някакво вълшебство.

Желанието да се рисуват комикси и манга е естествено, както желанието да се говори. Ние се учим да говорим посредством практиката, правейки множество грешки. Но без първите опити и грешки в разбиране на произнесените думи и фрази, е глупаво да се започва изучаването на граматиката или писане на съчинения. Именно с произнасянето на първите думи трябва да се сравни изучаването на повествованието с картини.

Когато сте били малки, не сте можели да четете. И когато се учихте да четете, отначало четяхте чрез картинки, напр патенце на картинка. Малко по-малко привикнахте, че пет патенца означава цифра 5. Така преминахте от конкретното към абстрактното, от предметите към знаците. Знаците съобщават или разказват за нещо, те са език.

Истина е, че всеки художник нещо разказва. С творбата художникът или разказва, или приканва зрителя нещо да разкаже. Живописта и писмеността здраво са преплетени в историята на човечеството, както и историята на самия художник. Разбира се, днес живописта няма илюстративната и дидактична роля от миналото. Например съвременният човек не изучава библейската история по свещените изображения из църковните стенописи, нито събитията от кипящия живот стават сюжети на живописните майстори. Радио, телевизия, кино, интернет моментално ни съобщават за всичко в света. Съвременните технологии са в ролята на  информатори, в миналото информатори са били предимно книгите, списанията, филмите и др.

Въпреки това и днес някои художници разказват: едни приканват да се разсъждава по велики въпроси на миналото и настоящето, други художници правят разказа своя професия. Това са художниците на комикси, манга и анимация. Те понякога сами съчиняват история или илюстрират историята на някой писател.

Няколко думи за тези, които създават комикси и манга.

Вижда се, че изобразителното изкуство и литературата играят важна роля в комиксите и мангата, те изработват светоглед и оказват влияние на зрителското съзнание.

Но освен тях цяла армия от личности, професионално участват в създаването на комикс или манга, всеки с определена различна дейност. Тези творчески работници условно се разделят на три групи.

1. Непосредствено участващи и напълно реализиращи творческия акт: от авторската идея до окончателното художествено произведение. В тази група са художниците, когато историята е тяхна и писателите.

2. В другата група са всички посредници, които донасят произведението до читателите-зрители – издатели, печатни работници, галеристи, книжари и пр.

3. Третата група обединява лицата на вторичния творчески труд. Те в своята работа се опират на чужд замисъл и разкриват чужда идея. Тук са художниците илюстратори, тълкуващи авторовия замисъл, преводачите и др.изпълнители.

Има още едно положение, съставено от трите, то е особено сложно и рязко се различава от останалите. Това са редакторите и художествените консултанти. Тяхната функция е извънредно важна – колкото по-престижно е изданието, толкова по-голяма роля имат.

Да се твори означава да се създава нещо ново, свежо, явяващо се резултат на два вида опит: обективен и субективен, на това, което се явява от светлината на мозъка и външния фактор (модела или събитието).

Отделна случка може да стане повод за комикс репортаж. Когато от нейните факти могат да се разкрият и други по-големи и с по-голямо значение.

Случката е спонтанна, относително краткотрайна проява на едно събитие или явление, един малък не особено значим факт.

Комикс художникът трябва да познава какво означава думата факт. Фактите са единични конкретни прояви на действителността, но могат да са конкретни прояви на някои събития или явления. Един изолиран факт не всякога предполага като причина някакво явление или събитие. Съществуват факти сами за себе си, те са звена от една обща връзка на причини и следствия. И не винаги тези причини представляват събития или явления. Ето защо едно от важните неща при разказване на историята е подбора на фактите – техните типични характерни и интересни моменти, кулминационни точки, настроения, неповторими мигове, изключителност, актуалност.

Достатъчно е фактите, които съобщавате, да са нови, актуални, интересни, да осведомяват за малко познати неща и те ще приемат облика на новина.

В историята на българските комикси има прекрасни комикси във вид на новини: „Съвсем най и по-най новото на деня”, „Малки обяви”, „Телеграми от Париж”, „Най-страшното земетресение на земното кълбо, или ужасното тракане на един сеизмограф”.

Хаотичните настроения, които напират в душата на комикс артиста - впечатления, преживявания, скици, могат първоначално да се записват накъсано в подходящите комикс жанрове и да напомнят за случка, впечатления, история или разсъждения.

Текст: Георги Чепилев

 

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.