Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите": "Атмосферата от съседните кадри и епизоди"

31.03.2020
Снимка 1

В комиксите действието се развива от една обстановка в друга, художникът предвижда тези сцени и ги фантазира. Всичко трябва да се уточни предварително: типажите, декорите и обстановката, костюмите и т.н. Всеки кадър е част от епизода, а епизодът - част от цялото произведение.

Премахнете диалозите и ненужния текст, оставете само ремарки: влезе, седна, погледна към..., взе чашата с чай, т.е. отсейте ненужното от текста и оставете само действието, това е първообраза на сценария. Да речем, че авторът иска да представи една добра домакиня. Възможно е текст да поясни изобразения портрет, но това е просто. Когато обаче редица детайли и действия показват намерението, тогава зрителят сам си прави извод и това е по- интересно. Смяната на атрибутите в персонажите и техните обкръжения функционално са свързани с илюстрираните действия.

Особеност на изобразителните цикли в комиксите се явява многоликостта на героя.

Естествено се предполага, че многоликостта на героя зависи от смяната на действието. Характеристиката на героя зависи от произтичащото действие. Изброените в текста черти от облика на героя, неговите атрибути и обкръжение - стават определящи за характеристиката на героя и в изображенията.

Спецификата на действие и ситуациите определят особеностите на външната характеристика и поведение на персонажа. Но многоликостта е резултат не само от действието на героя, а и от неговата смяна на конкретно пространство. С други думи прехода на героя от едно пространство в друго, влече след себе си  изменение на облика му.

При съвместяване на няколко разновременни епизоди с участие на един персонаж, художникът следва повествованието и изобразява героя според действието от текста. Има случаи, когато героят е показан в различни дрехи в едно и също действие, макар образът му да остава постоянен. Очевидно причината за подобна смяна на външния облик се явява не само времевия промеждутък, но преди всичко изменението на самото действие и състояние на персонажа. Акцентираният костюм има символично цветово значение. Това са одеждите на неговото – на героя действие.

Практична задача

1. Прочетете текста от приказката по-долу.

2. Премахнете диалозите и оставете само действието и глаголите. Избройте колко кадри са необходими за изобразителното представяне на сценарния първообраз.

3. Акцентирайте с цветен символ и чрез смяна на костюма, измененото състояние на персонажа.

Текст: ©Георги Чепилев

 

Селянин и славей

Източна басня от книгата „Гюмаюн Наме”

Един селянин на име Али Кули имал в Шираз великолепна градина с чудни рози, които той отглеждал с любов и усърдие. Всеки ден идвал в градината да погледа своите рози и тогава сърцето му се изпълвало с умиление и радост. Особено много обичал един трендафилов храст, който се отличавал от другите с неизразима красота.

Но ето веднъж, когато Али Кули дошъл в градината, с ужас забелязал, че на любимия му трендафилов храст е кацнал славей и щипе с клюна си листа от него. Това страшно наскърбило Али Кули. На следващия ден той се уверил, че славеят продължава злосторната си работа, а на третия трендафилът бил вече без нито листенце.

Тогава той най-сетне загубил всякакво търпение, заложил примка и сложил уловения славей в клетка.

Славеят отпуснал главичка и му казал:

- Какво ти направих аз? Какво зло извърших, че ме затвори в клетка? Ако те безпокои моето пеене, каква вина имам аз? Моето гнездо е в твоята градина, а розовите храсти са сцена за песните ми. Ако съм се провинил с нещо пред теб, моля те, кажи ми кое е то?

- Нима ти не знаеш каква болка ми причини като унищожи любимия ми трендафил? Ето затова трябва да понесеш наказанието си. Ти ме лиши от моя любимец, а за те лиших от свободата и удоволствието да късаш розите. Тъгувай сега в клетката, както аз тъгувам в моя дом.

- Стига, махни от главата си тъжните мисли. Добре си помисли – аз попаднах в клетка заради една роза, а ти скърбиш тежко за един цветец. Е, нима така постъпват благоразумните хора?

Али Кули разбрал думите на славея и му върнал свободата. Тогава зарадваният славей, отлитайки, извикал:

- Ти ми оказа голямо благодеяние и искам да те възнаградя за него. Радвай се! В твоята градина, ей там под онова дърво е заровен глинен съд, пълен със злато. Върви и го изрови по-скоро.

Али Кули веднага започнал да копае на посоченото място и скоро намерил съкровището.

- Колко е чудно това! – казал той на славея – ти можеш да видиш заровеното дълбоко в земята, а не виждаш явните примки.

- Когато Бог, - отвърнал славеят, - ни изпраща беда, ние сме длъжни сляпо да се покоряваме на неговата воля и търпеливо да понасяме участта си, защото мъдрите му предначертания са непостижими за нашия ум.

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

History of  Bulgarian comics - Plovdiv 2019

Визитна картичка на Диаскоп

Благодарствено писмо 

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.