НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ отваря от 14 май 2020 за индивидуални посещения

13.05.2020
Снимка 1

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ

отваря от 14 май 2020 за индивидуални посещения:
 

Двореца, Музея за християнско изкуство,
Музея на социалистическото изкуство,
Софийски арсенал – Музея за съвременно изкуство, къщите музеи на Вера Недкова, Иван Лазаров и Андрей Николов. 

При посещенията са задължителни следните мерки, продиктувани от епидемичната обстановка в страната:
• Посетителите и информаторите в залите да носят маски;
• Посетителите да дезинфекцират ръцете си на входа;
• Поединичен достъп до касите при спазване на дистанция;
• Разглеждане на експозициите при спазване на дистанция;
• Поединично ползване на сервизните помещения.

Kвадрат 500 остава затворен до второ нареждане, тъй като условията за съхранение на произведенията на изкуството в сградата се поддържат от система за централна климатизация.

Къщите музеи на Иван Лазаров и на Андрей Николов ще бъдат отворени за посещение по допълнително уточнена програма.

 

THE NATIONAL GALLERY
reopens on 14 May 2020, for individual visits:
The Palace, the Museum of Christian Art,
the Museum of Socialist Art, Sofia Arsenal – Museum of Contemporary Art, and
the museums of Vera Nedkova, Ivan Lazarov and Andrey Nikolov.

The following mandatory measures, dictated by the situation of epidemic in the country, are to be observed on visits:
• Visitors and gallery attendants must wear face masks;
• Visitors must disinfect their hands at the entrance;
• Single access to ticket offices while observing distance;
• Touring the expositions while observing distance;
• Single use of rest rooms.

Kvadrat 500 remains closed until further notice, as the conditions for storing the works of art in the building are maintained by a central air-conditioning system.

 

Информация: Национална галерия, Отдел "Връзки с обществеността"

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.