Предшественици на комикса: Керамиката на индианците

12.07.2013
Снимка 1
Образна писменост, блок от панели, безкрайни форми,
хумор и разнообразие от цветове в керамиката на индианците
 

Един от най-старите календари на света „Вратата на слънцето” в Тиахунаку представлява поредица от загадъчни символични изображения, близки до йероглифи – глава на пума, означаваща нощ; глава на кондор, означаваща ден. С особени символи са обозначени слънцето и другите небесни тела, както и движенията.

Близостта до езика на комиксите не е само в образната писменост. Специалистите, изучавали мексиканския календар, са установили, че този лунен календар е уникална мозайка. Направен е от парченца пирит, положени върху  керамична основа. Всеки две късчета пирит са съединени помежду си по хоризонтална линия. А всяка двойка се съединява с друга двойка по вертикална линия. След това всеки 4 се съединяват със следващите 4 отново по хоризонтал. Всеки 8 парченца пирит образуват базов блок, от който се съставя по-голям блок, съдържащ по 16, 32, 64 и 128 елемента. Правите ивици с по 128 елемента делят мозайката на три равни части по ширина. Така е представено в мозайката аритмитична и геометрична последователност, които съответстват на определени събития от лунната година. Това е документално свидетелство за голямото майсторство и самобитната култура на древното население по онези земи. Още от незапомнени времена на праисторията изкуството на огъня – керамиката, свидетелства за битовата култура и интелектуалното развитие на човека.

В Америка, десетки векове преди откриването ù от Колумб, най-уседналите племена са достигали голямо съвършенство в керамичното изкуство както в техническо, така и в художествено отношение. Майсторите грънчари на Америка са живели и работили между 1 в. Пр.Хр. и 3 в. Сл. Хр. Те са били съвременници на китайските художници, които са живеели по времето на великия Хан. Може да се каже, че още се намирали в каменния век. Те познавали златото и медта, но ги ползвали за направа на украшения, понеже разбирали, че не са годни за широка употреба – сечива и др.

Не е лесно да се изработи един съд от къс глина, защото самата глина непременно трябва да се обработи с примес на разни вещества: пясък, счукани на прах парчета от глинени съдове и др. подобни Направата на еднакво тънки стени също е изкусна работа, необходима да издържа при печенето. Съществували две основни школи едновременно като между тях имало грамадна разлика, а от тях възниквали и други школи.

Формите им се менят безкрайно, също както в комикс изкуството. В по изящните глинени съдове са изрисувани образите на мъже и жени, които се занимават с най-различни неща: правене на гърнета, свирене на музикални инструменти. По други съдове са изобразени животни, птици, риби, насекоми, както и различни плодове и растения. Много от човешките образи са толкова реалистични, че изглеждат като живи портрети. Но това, което е най-интересно за комикс любителите е, че тези изчезнали майстори са били и карикатуристи и хуморът им е една от най-характерните техни черти.

Друго, с което се отличават глинените съдове на индианците, е голямото разнообразие и чистотата на боите. Нито един народ на това стъпало на развитие не е разполагал с такова разнообразие от цветове при украсяване на глинените изделия. Любимите им цветове са били тъмно-оранжевата, червената и черната.

©„Диаскоп”