УМСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПА В КОМИКС ИЗКУСТВОТО

26.07.2013
Снимка 1

Поредица от тематични и мотивни  статии за историята и езика на деветото изкуство

Едно от важните обстоятелства за изкуството на комиксите е, че то не се вписва в обичайната схема на изкуствоведските представяния, защото не подлежи на каквото и да е сравнение, невъзможно е да се класифицира.

Въпреки тези качества комиксите не изключват нито една от гледните точки на развитие на другите изкуства.С една дума Деветото изкуство е неподвластно на традиционните подходи към история на изкуствата и всеки опит да се оценява с обичайни мерки е обречен на провал - чрез тях  то не може да бъде разбрано.

Старите изкуства представляват за комиксите висш художествен авторитет, но трябва да се има предвид, че „пàшата за едни е отрова за други”. Необходим е диалог между различните национални традиции, а не механично копиране. Комиксите са синтетично изкуство, започнали развитие още от скалните рисунки, но днес са стигнали много надалеч, ето защо те са съединителен мост над дълбоката пропаст между класическото и модерно изкуство.

Издание „Диаскоп” е съставил своеобразен обзор на историята на комикс изкуството, в който биографии и творби от различните изкуства са взаимосвързани, за да послужат като градивен материал на новата култура. Фактите не са разположени хронологично, а тематично и мотивно. Главната тема, поставена като цел на издание „Диаскоп”, служи за обединяване на изследванията и доказващи заглавието – „Умственото развитие на Европа в комикс изкуството”. Историята на Европа е разделена на 7 периода, всеки със свои характерни ценности, а примерите от света на комикс изкуството и неговите предци защитават в лекции подтемите и мотивите.

Всяка лекция ще има заглавие, свързано с девизи от дадената епоха.

Трябва да се има напредвид, че в този опит за представяне историята и езика на комиксите може да не се споменат именити творци, ако не се намират техни творби, доказващи глобалната тема. Образците ще се вземат предимно от европейската културна съкровищница.

Редакцията счита за дълг да се започне с мотива „Прозорецът в комикс изкуството” като наложен символ на Обединена Европа чрез общите банкноти.

В изкуството при творби с мотив „Прозорец” има тройно съпоставяне: вътрешният свят на героя, светът на бита и светът на природата.

Художествената форма в комиксите се гради между плътности и кухини. По този начин става възможно съединяването на несъединимите: материално с абсолютно; измеримо с въображаемо; близко с далечно и т.н. Това са предпоставки за създаване на ценностната структура на естетическия обект, те предават конкретна смислова подредба. Този метод нагледно проличава в прозореца,  който  заема средния план и създава разрив между пространствата на интериора и външната далечина. Той е границата на два свята – близък и далечен; реален и фантазен, материален и духовен и т.н. За да се получи безконфликтен свят прозорецът не трябва да има роля на смислова бариера. „Конфликтната ситуация” изчезва или при материализацията на близкия и далечен план, или при прекомерна дематериализация, в която близките и далечни предмети стават миражи. Това са два начина за премахване на напрежението, създадено между  противоположни светове.

 

Автор: ©Георги Чепилев