Том Филипс: "В Дружба"

05.07.2020
Снимка 1

Превод от английски: Юлияна Тодорова

 


В Дружба

Излизам от асансьора,
тъкмо да престъпя прага ти
и да си стиснем ръцете. 
Така е прието тук, ето
ме, с тежката раница,
чудя се къде да си сложа
обувките, но ме въвеждат
в това различно място, дома ти – 
първата ми грешка да мисля
че е от значение колко добре познавам
подробностите на етикета.

Лек бриз през отворената врата към балкона
този топъл септември ...
Толкова скоро случайно
познанство се превърна в 
твоята любезна покана. 
И вече, над жилищните блокове
розовцветни фойерверки обещават, че ще се завърна:
като погалена ръка на статуя,
сватба със свидетел е все едно гаранция.
А ти тъкмо си се върнала от дъщеря си.

И така, на шестия етаж съм, озадачен 
от езика и доверието, в тоя квартал
чието име не може точно да се преведе.
‘Дружба’, ‘компания’, ‘познанство’:
опитваш всяко, но нищо не пасва –
макар че мога да налучкам
докъде сме стигнали: изплуват тела
като през топла мараня се доближават
към това, което се превръща в обща територия.

Стихотворението  е за първото идване на Том Филипс в София.

Илюстрация: ©Георги Чепилев Tom Phillips: In Druzbha

Stepping out of the lift,
I’m to cross your threshold
before we shake hands. 
So custom has it, and here
I am, encumbered with rucksack,
unsure of where to stow
my shoes, but ushered in
to this different place, your home – 
my first mistake to think
it will matter how well I know 
these ins and outs of etiquette.

Breeze through an open balcony door,
this clement September ...
It’s not so long since chance
connections firmed into
your open invitation. 
Already, beyond apartment blocks,
roseate fireworks promise I’ll return:
like a statue’s stroked hand,
a witnessed wedding acts as guarantee.
And you just back from your daughter’s.

So, yes, six storeys up, I’m floored
by language and trust, in this district
whose name you can’t precisely translate.
‘Friendship’, ‘companionship’, ‘acquaintanceship’:
you try each one but none will do –
though I might hazard a guess
as to where we are: figures emerging 
as if from heat-haze into proximity
on what’s now becoming common ground.


Том Филипс в "Диаскоп":

"Прогноза за времето"
"Фатално 13 издание на СОФИЯ: ПОЕТИКИ 2018"
"Две пиеси"- за Силвия Плат и Ан Секстън 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.