ЛЮБЕН ЗИДАРОВ – ПРИМЕР ЗА ВИСОКА КОМИКС КУЛТУРА

12.09.2013
Снимка 1
Художникът Любен Зидаров - носител на
Първата национална награда за български комикс
"Александър Денков" 2013
 

Творчеството на Любен Зидаров в българското комикс изкуство е внушително като майсторство и обем. Роден на 23 декември 1923 г. във Велико Търново, той завършва Художествената академия в София през 1948 г. - специалност живопис при проф. Илия Петров. Изключителната професионална култура се разкрива още преди академичното му образование, за което свидетелстват не само комикс творбите от 40-те години, но и милото редакторско отношения към него – често е  отбелязван като Любчо Зидаров.

Ако проследим  в публикуваните  описи на „Диаскоп” за комикс творбите през 40-те години, ще се  разкрие, че този знаменит български автор еднакво зряло работи в различни комикс жанрове:

 

„ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО”

III. Кол. ЛЮБЕН ЗИДАРОВ N 15 "Български вестник за комикси - ИЛЮСТРОВАНО ЧЕТИВО"
1. ГРЪК И БЪЛГАРИН, народна приказка, бр. 43 /отбелязано авторство - Любчо Хр. ЗИДАРОВ/
2. ГЛУПАВИЯТ МЪЖ, народна приказка, от бр. 47 до 49
3. ТРИМАТА УМНИЦИ, народна приказка, от бр. 51 до 53
4. ПРУСКАТА ХИТРОСТ, анекдоти за Фридрих Велики, от бр. 54 до 56
5. ТИЛ ОЙЛЕНШПИГЕЛ, германска приказка, бр. 71; 72
6. НЕВНИМАТЕЛНОСТ, японска приказка, бр. 78
7. ПЛАЧАЩА ВЪРБА, японска приказка, бр. 82
8. МЪРЗЕЛИВИЯТ, приказка, бр. 106
9. ХИТРИЯТ ПЪТНИК, приказка, бр. 107
10. ХИТРЕЦ, приказка, бр. 108
11. СТРАХЛИВИЯТ ЮНАК, приказка, бр. 109
12. ЗАНАЯТ, приказка, бр. 110
13. ДРУГАРИ, приказка, бр. 111
14. НЕКАНЕН ГОСТ, приказка, бр. 112
15. ЗАВИСТЛИВО СЪРЦЕ, приказка, бр. 113
 
 

Безспорно Любен Зидаров е една от най-ярко изявените авторитетни личности в българското комикс изкуство. Като художник  на комикси дори само неговото ценно дело през 40-те г. го прави да няма друга алтернатива за наградата. С Първа национална комикс изложба  дългоочакваният старт е даден.

Има парливи въпроси във връзка с някои съществени проблеми по организацията на това ново изкуство у нас. „Диаскоп” иска да насочи  вниманието към  комикса като ново изкуство.

Важен факт, на който българските автори  сякаш не обръщат внимание е, че едва през 2008 г. комиксът се появява като Девето изкуство. Неговото вътрешно-утробно развитие е с най-дълъг период в сравнение със старите изкуства. Елементите на комикс езика започват още от скалните рисунки и достигат до сюрреализма. Но едва  родило се в света новото изкуство е необходимо да се самоопредели в извънредно сложната съвременна художествено-културна ситуация. В период на глобализиране и техническа епоха, когато традиционните изкуства са принудени да влязат в стадий на коренно преустройство. Специалистите очакват от този процес да възникне нова художествена система, съдържаща в себе си и новото изкуство като центризъм. Тези въпроси не могат да бъдат решени от предишните художествено културни институти, още по-малко от художниците.

©Диаскоп

на снимката Любен Зидаров: автор - Художниците на списание "Дъга" - 10.09.2013
(от откриване на "Първа национална изложба на българския комикс" на "Шипка 6, София)
Репродукции от комикси на Любен Зидаров в изданията "Чуден свят" и "Илюстровано четиво", 40-те г. (из архива на комикс дружество - Пловдив).