"Лицето на живота": Колективна празнична изложба в Салон Орфей

10.11.2020
Снимка 1

В Художествен салон Орфей започна формирането на обща изложба от творби на художници, обичащи литературата. На мястото на рисунките с перо, обединени от темата „Междинни форми“, ще може да се разгледа изложбата „Лицето на живота“.

Нито болести, нито врагове, нито бедност, нито старост не могат да отнемат наслаждението от изкуството. Да приближим изкуството към живота и самия живот да превърнем в изкуство - това е идеята и желанието на всички участници в предстоящото за идващите празници събитие.

Тежките условия и несигурността увреждат хората – затъпяват ги, ожесточават ги, озверяват ги, превръщат душите им в склад от взривни вещества. Обществената и политическа атмосфера се напоява с все повече морална въглеродна киселина, от което е тежко да се диша. Тъпа покорност или злобно възмущение налагат присъствие в обществото, а сред тях каква е ролята на изкуството?

Но по-страшна от всички епидемии и болести на човечеството е песимизмът, тенденцията, че нищо не ще се измени и не ще се дочака. Песимизмът убива желанието да се живее, убива вярата в щастието, той е патология,  не е философия. Животът заприличва на тежък страшен сън, който задушава мозък, гърди и душа. Ръце и крака не са оковани, но е скован духа на песимистите. Те са разложени и отровени – Врагът е силен, а нашите сили са нищожни за борба. Тогава настъпват равнодушие и унесеност, всичко е омръзнало – само хлябът да излиза, а как и къде е безразлично.

И макар страданията да са твърде тежки, никой не трябва да губи вяра нито в ценността на живота, нито в силата и способностите да се побеждават неуредиците. Колкото и от високо да пада човек, той не скръства ръце, а трескаво се залавя за всичко, което му се изпречи, опитва се да се задържи.

Тогава през дигащата се мъгла започнат да прозират преплетени пороци с добродетели и да се очертават новите хоризонти. В задушливата тъмнина на духовната пустиня се чувства потребност да се видят и най-малките светли точки. Изкуството е горене, разпалване на тези огньове в душите на хората, то е училище, а не забава, развлечение или пране на пари.

Изложбата с название „Лицето на живота“ е продължение на идеята на пловдивския художник Моно, който през 1909 г. представя подобна галерия от образи и които  художествени рисунки могат да се видят експонирани в документалния раздел:  1. Български анархист (пловдивски тип); 2. Ординарец – Каквото преди, такова и сега; 3. Модата на дамските капели – младостта си иска своето развлечение; 4. Възмутен от компромати.

До края на месец Ноември имената на участниците ще бъдат уточнени и ще имате възможност да се запознаете с тях.

 

©Георги Чепилев, Диаскоп

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.