Художникът за своята работа: Марлена Юрукова и "Страшният съд" в Равногор

11.05.2021
Снимка 1

От пощата на Диаскоп!

 

Страшният съд

стенопис (изпълнен върху специално платно за стенописи, което се залепя на стената на църквата)

акрилни бои, 3,60 м. х 2,20 м.

худ. Марлена Юрукова

 

"И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли."

Евангелие от Йоан, 3:19

 

Иконографията на сцената се основава на Новия завет - Евангелие от Матея, гл.25, и Откровение на Св. Йоан Богослов и Пророчеството на пророк Даниил от Стария завет.

Сцената се разгръща на три регистъра (слоя) във височина. Най-горе е Съдът: Иисус Христос (Агнецът с раните), заобиколен от Св. Богородица и Св. Йоан Предтеча, които са като адвокати на човечеството и молят за милостива присъда. Тази част от сцената се нарича Дейсис (Моление). От двете страни на Молението са седнали апостолите със свещеното писание в ръце , а зад тях са ангелите.

Във втория регистър (в моя стенопис той се слива с най-долния регистър поради недостатъчна височина , това е съобразно мястото в църквата, за която е предназначена картината) се рисува Приготвеният Престол (Уготовения престол на старобългарски), приготвен от ангелите за Агнеца-Съдник с изобразени инструментите за мъчение - самия кръст, копието и гъбата с оцета. Върху престола е и евангелието, дрехата на Исус преди разпъването и гълъбът - Светият дух. Така гласи и надписът на старобългарски : "Оуготовение Престола". От двете страни на престола, символизиращ Иисус Христос, са коленичели и се молят Адам и Ева. /Едни от най-хубавите стенописи на Страшния съд в Източното православие са в църквите във Воронец (Буковина, Румъния) и в Сребреница (Сърбия). Всички надписи там са на старобългарски. В България във всички манастири тази сцена е нарисувана в предверието - открито или закрито. Тя се рисува там, защото преди да влезат в храма за Божествена литургия вярващите трябва да бъдат предупредени, поучени и да получат представа за "вечната мъка" и "вечната радост"- Раят.

"И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, нито писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се свърши... И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца...И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и Агнеца...И нощ не ще има там, и не ще имат нужда ни от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява."  - Откр. Йоан

В най-долния регистър се рисува везната, която се държи от Божията ръка, протегната от Приготвения Престол (Така е в Роженския манастир) или от Архангел Михаил - както е в случая, който пробожда с копие Сатана, опитващ се да сложи върху единия край на везната свитъци със записани грехове, така че душата в другия край да бъде пратена в Геената (огнената река/езеро) при останалите грешници, които са от лявата страна на Исус, защото те са "козите", отделени от стадото и отиват наляво към ада. Праведниците ("овцете" от стадото) са отдясно на Христос и са онези, които са нахранили, облекли, посетили в болницата или в затвора най-нищия от човеците и сторвайки това добро, те са го стороли на самия Иисус Христос (Евангелие от Матея, 25:31-46).

Рисуват се и седемте ангела с тръбите, възвестяващи началото на бедствията, които ще дойдат с Второто пришествие; излизащите от гробовете, защото ще бъдат съдени живи и мъртви; рисува се и как един ангел навива вселената на свитък, защото е дошъл свършекът на света. (В началото му този свитък би следвало да е бил развит.) Изобразява се книгата на живота (книгата на Агнеца, с чиято кръв ангелите-воини побеждават клеветника-дявола), в която още от началото на времената са записани имената на тези, чиито души ще бъдат спасени.

В сцената се изброяват и греховните дела, заради които ще бъдат осъдени грешниците."Ето, ида скоро, и отплата ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа." Откр. Йоан

Разликата в иконографията на Страшния съд между православната и католическата църква е най-вече в това как се изобразява Иисус Христос. В католическите стенописи Христос е гневен и наказващ, замахващ с ръка (Микеланжело), в нашите стенописи той е изобразяван като жертвения Агнец, показващ раните си и никак не в нито разгневен, нито готов да наказва. В Откровението на Св. Йоан Богослов на много места Христос е наречен "заклания Агнец".

" ... достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението. И всяко създание на небето и земята, под земята и в морето, и всичко, що е в тях, чувах да говори: на Оногова, Който седи на престола и на Агнеца- благословение и чест, слава и владичество вовеки веков."

 

Стихотворение за началото на Страшния съд

Марлена Юрукова

Ръцете
с раните по
тях на плътта
кървяща,
пробита от
пироните на злобата,
на завистта ръждива
тепърва ще
израстнат като
клонки
на Дървото на живота,
за да възкресят живота
на милостивите,
ще се разперят
като криле на птица,
за да погалят
душите-гълъби
на кротките,
ще се разтворят
като развети плащове,
за да облекат
голите
и прегърнат смирените
с дрехата на радостта
на вечния живот
със Него.

 

Марлена Юрукова
гр.Пловдив
29.04.2021 г.
Велики четвъртък

 

 

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.