Представяне на книгата ""Народната дипломация" в историята на руските неправителствени организации" от Анатолий Щелкунов и авторски колектив

02.09.2021
Снимка 1

12 септември 2021 от 11.00 часа

 БНР Радио Варна

 

А. В. Щелкунов „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации.

Издателство „ДиректМедиа”. Москва, Берлин. 2020, с. 241.

ISBN: 978-5-4499-1205-3.

 

Събитието

БНР Радио Варна представя книгата „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации

Съорганизатори на събитието са:

Община Варна

БНР Радио Варна

Фондация “Устойчиво развитие на България”

Славянска литературна и артистична академия, Варна

Генерално консулство на РФ, Варна

Историко-документален департамент на МВнР на РФ

Клуб на приятелите на Санкт-Петербург, Варна

Съюз на приятелите на България и Русия

 

На 12 септември 2021 г. (неделя) от 11.00 часа, в арт салона на БНР Радио Варна ще бъде представена за пръв път в България книгата „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации.

Автор на книгата е руският дипломат и писател, д-р Анатолий Викторович Щелкунов, бивш Генерален консул на РФ във Варна, почетен гражданин на Варна, член на Съюза на писателите на Русия.

Анатолий Викторович Щелкунов е автор на 10 книги:

1) Духовное единение. К истории российско-болгарских духовных связей. Издательство: Общество дружбы с народами России и стран СНГ, СНГ, Славянская литературная и художественная академия. ИК „Стено“. Варна, 2009, стр. 223. ISBN: 978-954-449-399-8.

2) Александр Рачинский. София, 2010.

3) Формула добра и красоты. Москва, 2013. Книга о русском проповеднике, философе и мыслителе Григории Петрове.

4) Болгарской розы красота. София, 2014.

5) Туркменистан: эпоха перемен. Из дневника Посла России. Москва, 2014.

6) Дипломат России, 2016 София. Издатель „Дипломата России”. Фонд „Устойчивое развитие для Болгарии”.

7) Ангел милосердия. Издательство „Спутник +”. М., 2018, стр. 336.

8) Время роковых перемен. Как великая страна была сдана барыгам. Издательство „Российский писатель“. М., 2020, стр. 550. ISBN 978-5-91642-223-8.

9) „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации. Издателство „ДиректМедиа”. Москва, Берлин. 2020, с. 241. ISBN: 978-5-4499-1205-3.

10) Международные отношения России и стран СГН на примере Туркменистана (учебное пособие). Издательство: Директ-Медиа. Москва. Берлин, 2019. ISBN: 978-4475-9866-2.

Съавтори на книгата „Народната дипломация” в историята на руските неправителствени организации са: Станка Димитрова, Александър Коншин-Рачински, капитан I ранг о.р. професор д.п.с. Илия Пеев.

Народната дипломация е феномен на съвременната международна политика, който играе огромна роля за развитието на националната и международната сигурност.

Специфичният термин „народна демокрация” навлезе в речника на политолозите и специалистите по международните отношения сравнително отскоро, от няколко десетилетия, но народната дипломация присъства в международните отношения още от времето на Римската империя.

Народната дипломация още от епохата на Древния свят е играла важна роля в световната политика, нейното влияние не отслабва и през Средните векове и във времето на „Студената война”.

В наши дни функционира Международен координационен съвет „Народна дипломация за мир”, целта на който е да укрепва доверието между народите и правителствата, да развива партньорството, сътрудничеството и добросъседството и укрепване мира на Земята.

Народната дипломация представлява комплексно, многостранно явление в съвременния международен живот и включва много аспекти на отношенията между народите, в това число и културни.

Съдържание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Дипломацията като изкуство на възможното

ГЛАВА 1. Александър Рачински — руски консул, обичащ българите. Станка Димитрова (България)

ГЛАВА 2. При изворите. Александър Коншин-Рачински (Москва)

ГЛАВА 3. Обществено-политическа обстановка в Русия и около Русия в средата на XIX век

ГЛАВА 4. Опълченец

ГЛАВА 5. Славянският въпрос в средата на XIX век

ГЛАВА 6. „Русия се съсредоточава…” — А. М. Горчаков

ГЛАВА 7. Първият руски дипломат във Варна

ГЛАВА 8. Дейността на А. В. Рачински във Вильно

ГЛАВА 9. Послушник в Ниловия манастир

ГЛАВА 10. „Светла личност, горещо обичаща своето отечество”

ГЛАВА 11. Духовната приемственост е неизчерпаема сила (континуитет в историята)

ГЛАВА 12. Континуитета в българо-руските отношения: народно-психологически и културологически аспекти. Капитан I ранг о.р. професор д.п.с. Илия Пеев

Има някаква дълбока символика и смисъл в това, че представянето на книгата „Народната дипломация” (2020) е именно в БНР Радио Варна. Десет години по-рано, при представянето на книгата Александър Рачинский (2010) на същото място, присъстващите читатели изказаха оригинално предложение - БНР Радио Варна да стане своеобразен център за генериране, популяризиране и покровителстване на идеи и творби за професионалната и народната дипломация. Едва ли някой тогава е подозирал, че ще се родят още две книги на тази тематика и ще бъдат представени пред варненската общественост. Провидението помогна на автора, известен на българските читатели като руснака, който пише книги за България, да напише още две дипломатически книги и така професионалният дипломат Анатолий Щелкунов създаде трилогията за изкуството  на дипломацията през призмата на  българо-руските отношения.

Новата книга на Анатолий Щелкунов е завършващата част на вдъхновяващата литературна трилогия (народопсихологическа триада), която е положена  в дълбоките  основи на българо-руските отношения през цялата наша обща история:

Александър Рачинский (2010)

Дипломат России (2016)

Народная дипломатия (2021)

Първите две части на трилогията са посветени на професионалната дипломация, доведена до изкуство и виртуозност от Александър Викторович Рачинский и Граф Николай Павлович Игнатиев, които изиграха водеща роля в Освобождението на България и Варна от турско робство. Ролята на третата част от трилогията на Анатолий Викторович - Народната дипломация, предстои да се реализира още по-пълно в нашето сложно, противоречиво и динамично време и ще внесе своя положителен дял за развитие на българо-руските отношения в съответствие с народопсихологията, икономическите, историческите и духовните връзки между двете слявянски държави.

Същевременно трябва да подчертаем, че книгата Народната дипломация далече надхвъля историята на руските неправителствени организации и българо-руските отношения. Народната дипломация може да бъде настолна книга за съвременния управленски европейски апарат, който поради ниската си политическа и народо-психологическа сензитивност не успя дори да види и до днес гибелните за Европа и Европейския съюз процеси на  ислямизация, корупция, отстъпление от християнските и моралните ценности на европейската общност и евтина търговия с изконните интереси на европейските народи.

Прогресивните европейски лидери следва да помнят, че народната дипломация благоприятства факторите, които влияят върху изменението на стратегиите, доктрините и тактиките. Народната дипломация е силна със своето културно-мирогледно съдържание. Тя развива собствените културни ценности и т.н. мека сила във вътрешната и външната политика и междудържавните отношения. По този начин народната дипломация е в състояние да предпазва всяко общество от разложение – една от най-страшните вътрешни опасности за държавите, съюзите, коалициите.

Книгата Народната дипломация ще бъде също така мъдро ръководство за всички съвременни европейски лидери, които се противопоставят на деморализирани държавници и политици в Европа и искат да изведат Европейския съюз на нови хоризонти и нови висоти. Благодарение на книгата, съвременните народни европейски водачи ще обогатят управленския си стил с модерни лидерски черти и проявляния – чувствителност и сензитивност, изтънченост, състрадателност, емпатия и синергия.

Имаме вярата и надеждата, че книгата Народната дипломация ще изиграе своята глобална положителна роля за мобилизиране защитните сили на човечеството срещу дълбоката държава и глобалисткия елит, коийто отдавна са начертали своите пъклени планове за "смелия нов свят" на трансхуманизма и цифровия тоталитаризъм, геноцид, пандемийния нацизъм и биовойните, за промяна на човешкия геном и смяна на всички кодове на човечеството. Силата на Народната дипломация със своята градивна енергия ще помогне на човешката цивилизация да оцелее в тази жестока битка на XXI век!

Презентацията на книгата ще се съчетае с подбрана от Анатолий Викторович литературно-музикална програма, която ще обогати творческата атмосфера за по-пълното духовно възприемане съдържанието на уникалната книга.

 

Информация:  Професор д.пс.н. Илия Пеев.

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.