МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И НАУКАТА

30.09.2013
Снимка 1

Посвещава се  на най-толерантния български град – Пловдив и благородния му девиз „ЗАЕДНО”

Условията, в които се развива комикс изкуството у нас в различните региони, са много разнообразни. За това и техните художествени интереси в дадения момент не са еднакви. Как е възможно да се постигне обща национална  цел при вече оформени различни способи и възгледи?

Сегашната епоха представлява един превратен за историята на света момент, в който човешката мисъл е на път да се измени. Създадени са съвсем нови условия на живота и мисълта, вследствие на научно-техническите открития.

Комикс дружество „Диаскоп” - Пловдив отдели много години за  теоретически размисли, води дневници и документации, публикува статии за историята и теорията на българските комикси. Това е неговото комикс минало. И макар да  изглеждаха фантазия или бяха неразбираеми през 80-те години, днес тези изследвания дават стимул за плодотворни резултати в различни области на регионалното  художествено творчество. Целта на пловдивското издание бе  да дава отпор на ретроградната тоталитарност, която пречеше да се  самоопредели равноправно по регионите  новото изкуство. По тази причина печатни броеве на „Диаскоп” излизаха  само за юбилейни дати, както бе обявено в пробния брой. Но тези неблагоприятни условия се оказват днес преимущество (единственото в България издание за комикс критика, история и теория според енциклопедия „Lambiek”)  да премине  преходния период без нарушаване изискванията за непрекъсване на периодичността. Понеже идеите на миналото, макар и полуразрушени, бяха още силни, а онези, които идваха да ги заместят, не бяха напълно оформени, българските комикси  преминаха  един период на преход и анархия.

Обаче истинските исторически преобразувания не са тия, които ни очудват със своята буйност, но тези, които преобразуват идеите и понятията. Паметните събития в историята са само видимата нишка на невидимите промени в човешката мисъл. Ето причината  сътрудниците на „Диаскоп” да отдават необходимото зачитане на усилията на предшествениците и стремеж към намиране обща цел за обединяване на различни способи. Внимателното разглеждане на класическите български комикси може да разкрие причината за буйните раздори при  опитите да се съберат разни лица в една общност.

Трябва да се има предвид, че колкото са народите, толкова видове демокрация или социализъм може да съществуват – французите искат равенство, англичаните – свобода и т. н.

Един проблем около 120 години интересува българските художници на комикси  - това е обединяването в едно табло на различни персонажи и типове физиономични изрази с емоционално състояние.

Много са творбите в класическите български комикси,  които представят разни типове хора, изразяващи нравствените ценности на епохата. Старите наши майстори успяха да създадат стил, способен да изрази социалните характери и новите обществени отношения. За съжаление творби от този жанр липсват у днешните автори и дори при тези от 80-те години.

В тези  табла, представящи обединени персонажи, намерението на художниците е било повече социално, отколкото описателно или анекдотично. В скиците на типовете - костюмът и маниерът, символизират характерната за епохата смес на разнородни  лица в ежедневния живот. Тази комикс форма на изказ през 80 - те години Георги Чепилев  подреди между изкуството и науката. Защото персонажите от тези скици, седящи един над друг или един до друг, подчертават социалните различия чрез местата, които заемат и заставят зрителя да види себе си,  „къде се намира в обществото”. Този  комикс жанр освобождава изкуството от елитарност и просвещава.

Таблата със скици премахват границите между изкуство и наука, между различните видове изкуства, между художествената среда и битовото обкръжение. Те са една портретна панорама из реалния живот. Обединени в едно табло, хората съставляват една психологическа фамилия, която си има своите общи характери - временни, но ясно определени. Общите характери художниците допълват с частни.

Забелязват се композиции от лица, различаващи се по социалното си положение, възраст, народност. Съществуват и композиции от хора, които имат нещо общо: професия, вярвания, възпитание. През 80-те години в статиите за българските комикси се резюмира, че в композициите от анонимни типове, поведението е различно в сравнение с група, съставена от известни имена (които имат чувство за отговорност). За обобщение ще се каже, че до сега „Диаскоп” е установил само две основни групи от този жанр и общо пет подгрупи:

Листовете със скици на типове от български комикс художници са обединени  или  като „Разнородна тълпа” или  като  „Еднородна тълпа”.

Композициите от разнородни лица могат да бъдат:

А/  Анонимни

Б/ Неанонимни

Композициите с еднородни лица, срещащи се в българските комикси са:

А/ Обединени според партийни или религиозни възгледи

Б/ Дружества или касти

В/  Класи

Има и композиции от разни лица на един народ - англичани, китайци, руснаци, французи, испанци и пр. (Виж илюстрацията от цикъла „Творци на Възродена България”).

Пример за разнородна група от анонимни лица е уличната тълпа. При нея действат само несъзнателните чувства. Разумът няма никаква роля. Ето защо могат  да се видят един до друг - обущар и математик. Т.е. хора, различни по социалното си положение, възраст, народност и пр.

Пример за разнороден колектив, но неанонимен се вижда в събранието на Парламента или при някакво жури.

Еднороден колектив или еднородна тълпа, обхваща лица, различни по възпитание, професия и среда, но  свързани политически или религиозно. При тях не идеите и разсъжденията, а чувствата сближават хората. Характерното  е общото чувство и то е причината тези лица да имат общо мислене.

Изображения на колективи с еднакво занятие или подобно възпитание и среда се срещат много из българските комикс издания. Това са общности на професионални идеи, съсловия, организации и пр., в които лицата са обединени от близки вкусове, стремежи, възпитание и среда. Срещат се изображения предимно  на сътрудници от издания, художествени дружества, актьорски трупи и пр.

Общи  интереси, навици и възпитание  могат да  обединят  портрети на лица от различен произход. Към този раздел се класифицират изображенията на групи от дадена класа.

Настоящата класификация в разширен вариант, илюстрирана с колекция от оригинални печатни репродукции, ще бъде част от предстоящата експозиция „Четвърта комикс изложба в град Пловдив”.

Автор: Георги Чепилев