Преслава Виденова: Първа горест

30.10.2022
Снимка 1

Дръпни неукото дете встрани –
нека застане в края на редицата.

Ако потрябва, зашлеви го.
Покажи с какво е недостойно
да е редом с другите.

Изтикай го напред, пред себе си –
нека върви и тръпне в страх
от порицание.
Страхът е най-кадърният наставник,
ако е прилаган с мярка,
ти си доказателството.

Нека бяга. Отпрати го на скамейката.
Такива като теб са костеливи –
нека гледа безучастно. Научи го
да мълчи. Мълчанието му е злато.
Нека заплаща всяка своя дума с камък.
Нека следва примера ти.

Контролирай го с каиша на срама му.

Смачкай го,
докато е по силите ти.

Подчини небрежния му смях
на обстоятелствата.
Дай му поводи за радост; отнеми ги.

Нека имитира маниера на властта,
за да го усвои.

Отхвърляй го,
за да изпита благодарност.
Тъпчи го с яд и огорчение
вместо с храна. Отгледай го,
за да отрасне и се отплати.

Нека провисва от терасата
веднъж в годината: така ще го калиш.
И нека коленичи върху тръни,
ако бяга от училище.
Открадне ли цигарите ти, изгаси
една в езика му.

Нека запомня кой си,
докато забравя кой е. Да наизусти
цената си. Да се пресити
с болка.

Виж
божествения гняв,
който създаде. Съвършено е.

Щом свършиш
с възпитанието,
загърни детето с дрехата си,
обърши лице
в треперещите му ръце
и си тръгни.

 

Фото: Преслава Виденова

 

Преслава Виденова в Диаскоп

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.