Александра Ивойлова: Носталгии

24.11.2022
Снимка 1

Стихотворението

Още ме чака
едно стихотворение –
по онези пътеки, изчезнали
сред къщи, които вече ги няма...

Още ме чака
едно стихотворение –
в онази лунна градина,
пълна със сенки и вятър,
с неизречени думи...

Още ме чака
едно стихотворение –
в онези ръце,
     по-нежни от сенки,
в онази прегръдка,
     отвята от вятъра...

Едно стихотворение,
което ние – деца –
не създадохме, не разгадахме.

Което аз
никога не написах.

 

В светлината

Ако старото училище е същото,
толкова същото, колкото някога –
слънцето, което ляга на двора,
слънцето, което бавно изкачва фасадата,
слънцето е
светлина от друго време.

Там ние сме други –
толкова други, колкото другите,
които сега с весела глъчка
       тръгват нанякъде.

 Ако старото училище е същото –
слънцето е светлина от друго време.

 И аз минавам, различна от себе си –
толкова различна, колкото днес съм.
И аз минавам, прекосявам светлината –
все по-близо до някога,
                    все по-надалече...

 

Акварел: Александра Ивойлова

 

Александра Ивойлова в Диаскоп

 

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.