Епичните разкази в съвременните комикси

24.06.2012
Снимка 1

Понеже комикс изкуството е свързано тясно с живота, то те заедно постоянно претърпяват изменение. Съществува неизбежна връзка между изкуството и дадена социална наредба на обществото /на която тя е отражение/. Ако днешната европейска цивилизация се трансформира и тръгне по една нова социална ера, няма съмнение, че нашите потомци тогава ще участват при истинското възраждане на изкуството, но който път няма вече да бъде същия по който са вървели нашите прадеди.

Целта на издание "ДИАСКОП" е да се направят някои общи изводи и да се определи пътя за успешно развитие на българските комикси.

Тъй като всяко комикс произведение трябва да съдържа в себе си духът на времето, настроението на обществото и най-вече потребността на обществото да приеме ред полезни реформи, добре би било да сравним родните с глобалните тенденции.

Епичните комикс разкази са във фокуса на съвременните комикс учени. Съвременния живот ни предлага: уют, отдих, недоволство, скука, тревожност и пр., а комикс изследователите се интересуват от епичния тон.

Епоса е оня жанр, който предимно е свойствен на арийската раса; никакви следи от тоя жанр няма нито в китайската, нито в египетската и семитическата литература. Докато в Индия, Персия, Гърция епоса достигнал голяма културна висота, запечатвайки в произведения събраните свои най-важни предания и сведения. Може да се каже, че тези поеми са много ценни за изучаването на сравнителната социология и психология на народите. С тяхна помощ лесно може да се оцени нравственото развитие на регионите.

Областта на епоса е много обширна; животът във всичките му отношения - лични, семейни, обществени, политически, културни - дава сюжети за епична обработка. Епосът представлява изкуство на външния, обективния свят, обратно на лириката, която ни открива личните чувства на автора или героите. Епичната творба обработва един сюжет като картина или разказ за нещо, което принадлежи на миналото, докато сюжетът на драматичното произведение съставя някое действие или борба на страстите и волята на героите. Поради тези условия героите на епосите са сравнително по-пасивни от драматичните лица: те обикновено вървят по един общ отъпкан път или ако тръгнат на своя глава героите проявяват по-малко активна воля и устойчивост в конфликтите си с пречките които срещат по своя път. Изображенията в комикс епоса се отличават със спокойствие, постепенно развитие и пластичност. Случките се разказват подробно, последователно и развиват една стройна и пълна фабула. Тонът на разказа е такъв, какъвто подобава на човек който спокойно наблюдава и изобразява - автора е спокоен. В заключение може да се обобщи: епическите видове не изразяват само мисли и настроения на автора, но изразяват събития и обстоятелства от живота, рисуват действията и отношенията на лицата. По-важни епически видове са: мит, легенда, балада, приказки за животни, басня, вълшебна приказка, героическа поема, историческа поема, епопея, битова поема, идилия, разказ, повест, роман.