10 години електронно издание "Диаскоп" 2013-2023: 24 думи за комикс изкуството II

12.03.2023
Снимка 1

По повод 10 годишнината от създаването на електронно издание „Диаскоп” 2013-2023, редакцията ще публикува поредица от мисли за комикс изкуството с название „24 думи за комикс изкуството”. Мислите са избрани фрагменти от електронни писма — отговори на въпроси, зададени от членове на пловдивското комикс дружество през периода 2009-2019 г.

 

Въпрос: Какво е мястото на комиксите в научно техническото развитие?

Отговор: Какво е това изкуство?

Предназначението на изкуството се вижда от латинското му название „арс”, което означава запалвам, горя, т.е. въздействам върху чувствата. Затова предназначението на изкуството е да запалва, ентусиазира, увлича и възпитава. Човек живее не само, за да се нахрани, да слуша другите, да разменя мисли с тях, да обича и страда, но преди всичко да изпълни очите и ушите си с впечатления, с радост и наслада, играещи роля на основен двигател в душевния и духовния живот на човека.

Тъй като нашите чувства са отворени за различен род впечатления и се свързват едно с друго всяка секунда, то разумът прилича на телефонист-свързочник.

Интуицията на художествената красота и абстракцията на научната истина са противоположности и различни изразни средства. Съществува и трети изказ – техничния.

Изкуството има връзка и с науката, и с техниката. Макар че комбинацията на символите в изкуството да са в противоречие с тези на научния логик.

Прекрасното е свързано с познанието, но във вид на допълнение и то не е истина, а е благо. Затова и в старобългарския език има дума „благоукрасители”. Това са всички, които с познание, вкус, старание съдействат с различни художествени средства — хармонически да настроят духа и той стане достъпен за душата.

Затова може да се каже, че изкуството е език за предаване на ценности.

Изкуството чрез прекрасното възхищава, възбужда със своята красота желание и предизвиква любов. Докато научната или технична истина само осветляват, дават само знание на разума без емоции.

Интернет е отделен свят със своя собствена култура. Нейните характеристики са различни от тези на традиционното общество и медии. Елементите от реалния свят и тяхното хиперсързване в мрежово измерение променя смисъла и съдържанието на тези елементи. Паралелно на обществото се създават виртуални общности по интереси, но те имат хоризонтална структура, липсва йерархия. И въпреки това, няма равенство между потребителите. Новата форма на култура е участие чрез присъствие и активност. Характерна черта на електронното пространство е интерактивността и достъп до огромно количество информация. Аудиторията не е вече само пасивен получател, но едновременно е създател и потребител на съдържание. Отделният текст губи своята цялост и стойност, той е важен като част от множествени текстове. Защото има хипертекстово информационно съдържание. Киберпространството е силно индивидуализирано. В него личността може да няма граници, да няма име, да няма лице – тя е множествена личност, виртуално аз, което умира с излизане от мрежата. Достъпът до огромното количество информация е без ограничения от време и място. Човешката неспособност да се обхване постоянно растящия поток от информация, го прави по-привлекателен, отколкото е всъщност. Сърфиращият се чувства като в открито море, без ориентир от бряг, затова не чувства изтичането на времето. Животът в електронното пространство е начин на социализиране, на откриване на нови забавления, на общуване с цел разширяване на лични комуникации или спектър от преживявания.

Считам за подходящо да кажа, е че редно теорията и историята на българските комикси да се пренареди по-подходящо за съвременната ера. Напр. като за начало да се започне с пояснението какво е комикс информация и да се покажат български образци по тази тема. Направете списък и експонат с комикси по тази тема, такива, които сте заснели или притежавате.

Информация означава осведомяване, съобщаване на факти, предимно нови. Достатъчно е фактите, които се съобщават да са нови, актуални, интересни, прогресивни, да осведомяват за неща, които малко се знаят или не се знаят. Информацията още трябва да бъде документална, обективна и реалистично точна. Тя трябва вярно и точно да предава характерни моменти от хода на събитие, явление, случка или факт.

Добре би било да се изясни какво означава напр. и думата „факт”. Фактите са единични конкретни прояви на действителността, но могат да са конкретни прояви на някои събития или явления. Но един изолиран факт не всякога предполага като причина някакво явление или събитие. Съществуват факти сами за себе си. Те са звена от една обща връзка на причини и следствия. Но не винаги тези причини представляват събития или явления. Напишете какво разбирате от думите „ събитие, явление, случка”, посочете комикси, които знаете да се основават на тях, напр. като комикс информацията „Весели събития” .

Създаване на комикс информация в една картина е трудно. Защото цялото съдържание трябва да се изчерпи в единичен образ, да се събере на едно място цялата информация, за да се отрази пълно обекта. В този жанр за теми се избират предимно сюжети със сравнително по-малко значение. Но въпреки че темата е по-малко значителна, картината трябва да е много съдържателна и да информира в пълнота за кой да е неизвестен факт. Не е правилно този информационен жанр да се нарича „самостоятелен кадър”. От история на българските комикси са известни рубрики като  „Под микроскопа. Или животът в една капка вода от столичните чешми”, „ Съвсем най и по най-новото на деня”, „Моментални снимки от една екскурзия” и т.н., но често такава картина може да е лишена от заглавие - като под картината се поставя само кратък текст. Желателно е изображението да бъде художествено с асоциация, за да компенсира не особено голямата важност на факта. То може още да приема критичен или сатиричен вид, подходящ за съответно издание. Срещат се и политически събития, вицове, сензации и актуалности.

Задача: Следващият път ще четем вашите анализи по информационния комикс  „Под микроскопа. Или животът в една капка вода от столичните чешми”. Как ще определите и класифицирате информационната рисунка със заглавие „Предизборна изненада” и пояснителен текст „Цъфнало цвете шарено...”?

Георги Чепилев

Георги Чепилев: "Изкуството на комикса"

Онлайн уроци "Чудният свят на комиксите"

Визитна картичка на Диаскоп