19 български и чуждестранни артисти в 16 издание на Арт Позитив ЕКО

14.03.2023
Снимка 1

ГХГ - Пловдив

Сдружение "Изкуството днес" представят

Арт Позитив: ЕКО

17 март - 20 април 2023

Откриване: 17 март 2023 от 18.00 до 20.00 часа

Галерия Капана, ул. Райко Даскалов 29

Арт Позитив е проект, силно повлиян от актуалността на времето, и всяка година поставя задачи пред артистите, свързани с осмислянето и въплътяването на ключови в момента теми. Авторите имат пълна свобода да изразят себе си чрез всеки формат на съвременното изкуство – видео, инсталация, живопис, фотография, пърформанс и прочие. Те работят поотделно, но заедно като в творческа лаборатория инсталират творбите си в пространството на галерията, което допринася за за тяхното вдъхновение и опит и обогатява цялостната артистична среда в град Пловдив.  

Тази година Арт Позитив, освен че повдига темата за еко устойчивост, връзка с околната среда и съзнателна консумация, ще осъществи изложба, която се стреми да е с възможно най-малко отпадък (zero waste) и всички произведения в нея да бъдат предимно от органични или рециклирани материали (recycle, up-cycle). По този начин, освен че се отразява самата нужда на човечеството в момента за „завръщане“ и интегриране на природния начин на мислене, се дава възможност да се изследват различните практики в изкуството, свързани с един по-екологичен и ограничен начин на създаване и представяне на творческия продукт.

Артистите са селектирани през отворена покана, като основният критерий беше художествената стойност на произведенията, също така – те да не генерират отпадък, да бъдат от естествени и/или рециклирани материали, да могат да бъдат използвани или трансформирани в други артистични творби. Този аспект на реализацията ще затвори кръга на самата изложба, която повдига темата за връзката ни с природното и предлага различни гледни точки към нея. Така самата тя се присъединява към съвременните тенденции на еко съзнанието.

Артистите в изложбата са : Велина Христова, Гергана Табакова,  Дориан Болка, Ду Сяокун,  Евгени Младенов, Евелина Нова, Емил Миразчиев, Ива Вачева, Иван Иванов, Надя Генова, Осман Юсеинов, Райчо Станев, Саркис Нерсесян, Севдалина Кочевска, Соня Митова, Харита Асумани, Цветанка Борносузова, Цветелина Ангелова, Явор Костадинов.

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и Гьоте Институт.

 

Информация: Мариана Китипова, Връзки с обществеността, ГХГ - Пловдив

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.