АрхивНО и Телесно-образно: Изложба и пърформанс популяризират артистичната дейност на „Изкуство в действие“ сред широката публика

04.04.2023
Снимка 1

Национална галерия/САМСИ

и

Сдружение "Изкуство в действие" представят

АрхивНО  - изложба

Телесно-образно - пърформанс програма

06 -23 април 2023

Откриване: 6 април 2023 от 18.00 часа

с пърформанс на Лиляна Дворянова и Данаил Видински

и участието на Майа Антова-Майото

САМСИ, бул. Черни връх 2

Изложбата „АрхивНО“ съдържа видео-прожекции на архивни видео материали от акции и пърформанси на „Изкуство в действие“ и се реализира по проекта „ГраничНО“ на сдружението с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“, по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Събитието има интердисциплинарен характер и цели популяризирането на архивна информация за артистичната дейност на „Изкуство в действие“ сред широката публика. Видео материалите от акции и пърформанси обхващат събития, случили се по време на 33- годишната история на сдружението. След прожекцията ще се осъществи експерименталният музикален пърформанс „АРХИВИ“ на Данаил Видински и Лиляна Дворянова. В него човешкото преживяване на времето е свързано с отношението между минало, настояще и бъдеще. Пърформансът акцентира върху процеса, в който миналото конструира до голяма степен бъдещето, а от своя страна бъдещето променя представите за миналото. В този смисъл миналото и бъдещето си оказват влияние, пресичайки се в настоящето.

„ИЗКУСТВО В ДЕЙСТВИЕ” е сдружение на автори, работещи в различни сфери на съвременното изкуство и артпедагогиката. Дейността му се състои в организирането на изложби, симпозиуми, уъркшопи, културен обмен с други сродни организации. Приоритет в програмата му имат творческите изяви с експериментален характер. От 1990 до днес сдружението работи активно за развитието и популяризирането на пърформанса, като свободна от условности и правила, съвременна, универсална, художествена форма за артистично изразяване.

http://artinaction.eu/about/

Кадър от пърформанса „Пътуване в безвремие”, 1998, архив на сдружение „Изкуство в действие”

Програмата на „ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО“ отразява три характерни аспекта на дейността на сдружението в областта на пърформанс-арта:  

  • Реализация на авторски пърформанси на живо.
  • Приемственост в тази област на съвременното изкуство чрез подготовка и включване на участници от по-младите поколения – студенти и артисти, които са в началото на творческия си път.
  • Селектиране и архивиране на пърформансите, случили се в различни български и международни фестивали по време на 33-годишната история на сдружението. Част от тях са представени на видео-записи.

В пърформансите са засегнати теми като: „индивид-общество“, „идентичност-другост“ и „тяло-технология“. Използваните изразни средства варират в диапазона между тяло, движение, звук и медия.

„ТЕЛЕСНО-ОБРАЗНО“ пърформанс програма на „Изкуство в действие“

08.04.2023 (събота)
14.14 – 17.17 ч. – „Диалози с кръвта“ – акция на Иглика Христова и Орлин Дворянов
17.00 ч. – Манифест на грим-фейк арт VVV. Пърформанс - V - на Вероника Преждарова. Видео арт – Анна Икономова

09.04.2023 (неделя)
14.14 – 17.17 ч. – „Диалози с кръвта“ – акция на Иглика Христова и Орлин Дворянов.

11.04.2023 (вторник)
14.14 – 17.17 ч. – „Диалози с кръвта“ – акция на Иглика Христова и Орлин Дворянов.
17.00 ч. – Пърформанси: „Глад“ – Малиха Алими, „А ти пророк ли си?“ – Даниела Трачева, „Дъх“ – Вая Ежова (студенти към катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ).

12.04.2023 (сряда)
14.14 – 17.17 ч. – „Диалози с кръвта“ – акция на Иглика Христова и Орлин Дворянов.
17.00 ч. – „Токсично свързване“ – пърформанс на Мария Целкинска и Жени Цветкова.

13.04.2023 (четвъртък)
18.00 – 20.00 ч. – „Диалози с кръвта“ – закриване на акцията на Иглика Христова и Орлин Дворянов: пърформанс с група студенти към катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ. Участници: Вера Тачева, Мира Иванова, Надежда Чаушева, Наталия Крисенко.

19.04.2023 (сряда)
17.00 ч. – „Мекото побеждава твърдото“ – пърформанс на студенти към катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ, ръководител Орлин Дворянов. Участници: Сабахтин Мюмюн, София Колчагова, Станимир Веселинов, Тихомир Колев.

20.04.2023 (четвъртък)
17.00 ч. – „Преминаване отвъд нищожността“ – пърформанс на Мариян Ценов – МАЦ.
17.30 ч. – „Тяло и трептения“ – музикален пърформанс на Боян Аврамов.

21.04.2023 (петък)
17.00 ч. – „Спасителят и неспасяемият“ – пърформанс на Янко Андонов.

22.04.2023 (събота)
18.00 ч. – „Образно Движение“ – пърформанс на Майа Антова – Майото.
19.00 - 20.00 ч. – закриване.

 

За повече информация:

Венцислава Стоянова, сдружение .„Изкуство в действие”: 088 810 3947

Надежда Джакова, зав. филиал САМСИ: 0879 834 030

Кадри от проекта „ТЕРИТОРИИ – АВТОРИ – КОНЦЕПЦИИ“, 2005-2006, архив на сдружение „Изкуство в действие”

 

Информация: Национална галерия, Отдел "Връзки с обществеността"

Заглавно изображение: Кадър от пърформанса по време на откриването на изложба „ФЛУКСУС в Германия 1962-1994”, 1998, архив на сдружение „Изкуство в действие”

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.