Галина Лардева: „Функции на състоянието“ предприема артистичен опит да откъсне явленията от нескончаемата верига от причини и следствия. Есенни изложби Пловдив 2023

31.08.2023
Снимка 1

Поне на пръв поглед обществените системи не са флуиди или газове, за да им се съставят уравнения на състоянието. Защото в перспективата на тяхната комуникационна динамика не е възможно да се абстрахираме от обстоятелствата, които са довели системата до дадено състояние. Напротив, най-често анализираме обществените системи според предпоставките и условията, които са предизвикали състоянието им. Свикнали сме да разбираме явленията в света около нас като нескончаема верига от причини и следствия, към която верига неизбежно и подчинително е свързан и човекът заедно със своите възприятия, със своя рефлекс към една изведена на повърхността резултатност. Но тази детерминистична магия, рационализираща света с еднозначното „довеждане“ до неговите емпирично познаваеми състояния, застива във вида на уроборос – неотличима вкаменелост, чиито произход и автентичност изглеждат завинаги изгубени във вихъра на причинно-следствени превръщания.

В чисто практически план това фиксиране върху причиненото състояние достига често до един краен фатализъм на „довеждането“. Така получаваме усещане, че изпадането в едно състояние предизвиква непосредствено друго състояние. Не е трудно да си внушим, че някаква външна сила манипулира тези въздействия. По-съществено обаче е това, че присъствието в подобен детерминизъм притъпява сетивата ни за същността на самото състояние с неговите вътрешно въздействащи величини. Губим осезание за релефа на състоянието и усещаме само и единствено импулса на „изпадането“ в него. Така всички кризи изглеждат като предизвикани „отвън“, докато в действителност същността на кризите се съдържа винаги във въздействията от самото им състояние. Тъкмо във връзка с необходимостта от потапянето в кризисното, в потребността от чисто сензорно и телесно съприкосновение с величините на различното, на незащитеното състояние, с рекурсивното изпитване на това, което ни поставя на изпитание, криза означава и решение.

Затова „Функции на състоянието“ търси възможности да систематизира и предаде осезанията на  крехкия баланс на даден момент, доколкото единичният художествен израз представлява именно такъв момент.  Уравнението на състоянието може  да  се  мисли  в  известен  смисъл  като  израз  на  момента,  като  негов  идентичностен документ и белег.  Отпаднала  е  изобщо  всякаква  оценъчност отношение на загубата на индивидуалния облик или във връзка с отстранението спрямо другия. Отпаднала е идеята за време и памет: например в „Средновековна сцена в съвременен мизансцен“ сред познатите пространства е поставена моделната куртоазна (и сеньорско-васалска) ситуация – и сега, и някога човешките фигури и техните отношения са само съотносителен схематичен фон, единица  за  мащабиране.  Носител  на  щит  или  на сърф, човекът се разполага във функционална зависимост от моделната сцена.

 

Галина Лардева

Галина Лардева e професор по История на изобразителното  изкуството,  заместник ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив, куратор, художествен критик, арт директор на Национални есенни изложби Пловдив. Автор е на книгите “Изкуство на прехода. Проблемът неконвенционално  изкуство в България” (изд. Жанет 45, 2008) и “Художественото произведение като автопоетическа система” (изд. Жанет 45, 2017), както и на редица изследвания в областта на съвременното визуално изкуство.

 

Национални есенни изложби в Диаскоп

Галина Лардева в Диаскоп

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.