Представяне на монографията на Юлияна Стоянова и Светлана Стойчева „Романите на Димитър Димов. Философско-психологически прочит“ (СОНМ, 2023).

15.11.2023
Снимка 1

15 ноември 2023 от 18.00 часа

Нова конферентна зала

Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"

Представяне на монографията на Юлияна Стоянова и Светлана Стойчева „Романите на Димитър Димов. Философско-психологически прочит“ (СОНМ, 2023).

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Целта на тази монография е да разшири и задълбочи философско-психологическите аспекти в тълкуването на Димитър-Димовите романи от перспективата на психоанализата, дълбинната психология и екзистенциализма. Тези аспекти са закодирани в членението на предлаганата книга на три части. Първата част, под надслов „Димитър Димов и българският литературен канон“, ситуира творчеството на автора във и извън канона на българската литература и изследва опозицията родно – чуждо в романите му, като приема метафората „навътре към чуждото“ за рецептивна стратегия. Втората част („Димитър Димов – създател на новаторски образи“) е посветена на психологизма в творчеството на Димов, прочетен през архетипите на колективното несъзнавано. Тук читателят ще открие подробни анализи на архетипното в хронотопите и в образите на трите издадени Димови романа, както и в незавършения му „Роман без заглавие“. Третата част, озаглавена „Димитър Димов в светлината на екзистенциализма“, разглежда пристрастието на писателя към решаващите за философията на екзистенциализма гранични ситуации на съществуването, като съзнание и (само)осъзнаване на индивида, алиенация, любов, смърт, загуба на смисъла. Книгата предлага специфичен изследователски поглед към творчеството на Димитър Димов и може да бъде от интерес за широк кръг читатели – както за обучаващите се в средния курс и в университетите, така и за професионалисти в областта на литературната наука, но също и за онези, които четат и препрочитат романите на този автор просто защото го обичат.

Информация: Дора Минева, изд. СОНМ

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.