"Дърво Йесеево": Родословното дърво на Иисус Христос

08.12.2023
Снимка 1

Коледен архив на Диаскоп: Доброто трябва да се припомня!

 

Преди иконописта да премине към светския жанр, се установява един кратък период на промеждутъчен жанр. Най-характерен образец за този промеждутъчен жанр е „Родословният”, който принадлежи на символико-алегоричния раздел, но съществува и самостоятелно. Своеобразно родословно дърво е изографията на празника „Рождество Христово”.

Бележитият атонски зограф Дионисий, написал прочуто ръководство за иконописците, описва по лаконичен начин „Дърво Йесеево”:

„Праведният Йесей спи. Изпод неговите рамене излизат три ствола с клонки. Двата по-малки се завиват около него, третият - големият, расте нагоре. В клонестите кръгове се виждат еврейските царе от Давид до Христос. Пръв е Давид с арфа, а по-горе е Соломон със затворена книга. Още по-горе са царете в установения ред със скрижали в ръце, а на върха – Рождество Христово. От двете страни на Рождеството – пророци с пророчески слова.”

Иконата „Дърво Йесеево” представлява лежащ на земята Йесей – основател на рода на св. пророк и цар Давид, от него започва известното Йесеево дърво. Из гърдите на Йесей се разраства родословното дърво с изображение на предците на Христа в медальони.

„Дърво Йесеево” е символично наименование на родословието на Иисуса Христа.

При царските икони в иконостаса, централната икона на Христос е обградена с икона на св. Богородица с Младенеца, свързана с Новия Завет, и с икона на св. Йоан Предтеча, свързан със Стария Завет. Така е изразена идеята, че Христос е обединяващо звено между двата завета, между две фази в човешката история. Същата идея се развива и в някои иконостасни фризове. Става  дума за така наречената лозница, която е специфична редакция на темата „Корен Йесеев или Дърво Йесеево”. От легналата в центъра фигура на Йесей излиза и тръгва в две посоки лозово стебло, сред което са разположени медальони с изображения на предците на Христос.

Родословните разклонения покриват обширната повърхност в тези изографии по различен начин и освен чрез растително разчленяване на повърхността се срещат още: механично - на Изток (напр. в Атонската лавра) и в Западното изкуство - линейно разчленяване. В църквата „Рождество Христово” – Арбанаси, Йесеевото дърво вие гранките си в богат спирален ритъм и затваря в овали образите, като ги подчинява на богата, ритмична орнаментална композиция. Спиралните отрязъци на гранките са схема, върху която са разработени варианти на палметни клони. Създателят на това ярко и внушително стенописно решение (1635-1637 г.) е използвал орнамента като организиращо начало на своята творба. От легналата спяща фигура на Йесей върху целия фон са гранките на Йесеево дърво. Те се вият в сложен спирален ритъм, затварят в извивките си фигурите на библейски царе, антични философи, ангели и пророци.

С изображенията на античните мислители в „Дърво Йесеево” се задава въпрос към зрителя: "Досега на земята са се родили милиарди човеци, но има ли друга личност освен Иисус Христос, която да са очаквали народите?"

А кога Иисус Христос е станал син Давидов, син Авраамов, т.е. кога и къде се е родил, се узнава от останалата част на изображението. Узнава се, че когато жадният копнеж на човечеството към един освободител вече се е издигал до небето, тогава е настъпило сбъдването на тия времена.

Преданието за една ценна стенопис на тази тема у нас казва: в миналото един от игумените на Бачковския манастир страдал, че по време на хранене монасите не виждали пред себе си славянска писменост и разпоредил да замажат стенописта „Дърво Йесеево” с вар. Но така игуменът направил нещо като консервация – под варта се запазила живописта, която щяла да загине от кухненските изпарения и от влагата, идваща от реката. На входа на трапезарията, където е стенописта, има надпис, който гласи, че човек не трябва да се стреми към материално изобилие, защото все пак ще умре.

В „Православен комикс”, в броя за „Рождество Христово", отпечатан през 2009 г. във впечатляващ тираж за български комикс в днешно време - 80 000 екз.,  има оригинално заглавно решение с ликове на пророци и царе в медальони, повлияно от „Дърво Йесеево”.

Интересно е да се разгледат творби на тази иконография от различни региони. Срещат се и в комикс изкуството подобни разграничавания - кадри с растителни очертания и кадри с линейни очертания.

 

Автор: Георги Чепилев

Кадър от "Рождество Христово", "Православен комикс" 2009 г.

Първа публикация: 24.12.18

Коледен брой на Диаскоп 01-31 декември 2023

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.