130 години Пловдивско филателно дружество: Филателна изложба 2023 от най-добрите български експонати в класове „Тематика” и „Максимафилия”

15.12.2023
Снимка 1

От 1-ви до 3-ти декември във фоайето на Централна поща – Пловдив, Съюзът на българските филателисти и „Български пощи” ЕАД организираха Филателна изложба (от най-добрите български експонати в класове „Тематика” и „Максимафилия”). При откриването на изложбата слово произнесе господин Стефан Стефанов, председател на Пловдивското филателно дружество.

Фоторепортаж от събитието в Диаскоп:

Филмова лента от Филателна изложба „Коледен Пловдив 2023” - част 1

Филмова лента от Филателна изложба „Коледен Пловдив 2023” - част 2

 

Едно хоби дава смисъл на живота – филателията. Това е цял един космос на познания за света. В условията на днешното модерно и забързано информационно общество, едно хоби, един непознат и вълнуващ свят обединява хората по света.

Филателията се превръща в мост между културното и историческото наследство и съвременните технологии на днешния свят. Не случайно започва да се говори за появата на електронни марки.

Филателното движение в България се заражда непосредствено след Освобождението на България. То е рожба на националната ни независимост и на появата на първата българска пощенска марка. Тогава се поставят основите на пощенските съобщения в България. На 3-ти септември 1878 г. в гр. Петербург, в Държавна печатница за ценни книжа са били поръчани и отпечатани първите български пощенски марки. Те са наричали „Сантими”. За сюжет на марките е послужил изправен лъв с корона на главата, който е красил нашите възрожденски знамена и гербове.

По това време гр. Пловдив е бил столица на автономната област Източна Румелия, кръстопът между Изтока и Запада. Гордостта на нашия хилядолетен град се крие в това, че не случайно тук се появяват и първите филателисти, колекционери на пощенски марки. Те слагат начало в нашия град на организирано филателно движение.

Един от тях е бил и Антон Карапиров, който се определя и за първия български филателист. Пловдив става център на филателния живот и тук се основава и първото „Българско филателно-разменно дружество” в 1893 година.

През 1892 год. Пловдив става домакин на Първото земеделско-промишлено изложение. Няколко са и пощенско-филателните нововъведения, които заемат особено място в българската пощенска и филателна история. Три неща се случват за първи път в Пловдив, съответно и в България: първа илюстрована пощенска карта, първа временна пощенска станция и първи специални пощенски печати. По този начин България изпреварва почти целия европейски свят, като издава една от първите илюстровани пощенски карти с таксов знак (извадка от статия на Орлин Тодоров).

В печатницата на „Христо Г. Данов” в Пловдив е отпечатан и първият албум за пощенски марки. Още същата година, през месец октомври започва да излиза и орган на дружеството, „Глас на българското тимброфилско дружество”, което е било и второто филателно списание в България след панагюрския  „Тимброфил”.

Поставили основите на организираното филателно движение в България, на 13 април 1893 год. Пловдивските филателисти получават първия печатен устав на дружеството от Министерството на вътрешните работи.

Председателят на Пловдивското филателно дружество Стефан Стефанов има щастието да попадне през 2010 год. На изключителен филателен материал. Открива квитанция за платен членски внос на името на член на Пловдивско филателно дружество – г-н Никола Поповь, издадена в далечната 1893 год. Тази квитанция е доказателство, че в 1893 год. В Пловдив се слага началото на филателното движение у нас.

Стефан Стефанов, председател на Пловдивското филателно дружество и Георги Руменов Стефанов

През 1921 год. Пловдивските филателисти, начели с Г. Зарзаватчиев започват да създават клонове в цялата страна – в София, Русе, Варна, Габрово, Търново, Плевен – около 38 дружества.

Пловдивското дружество се преименува на „Български филателист” със свой нов устав и списание „Филателически преглед” (1921 г. 5 книжки).

Първият филателен конкурс в България е обявен през 1922 год. в мартенската книжка на списание „Филателически преглед” издавано в Пловдив.

Случило се е така, че най-известният български куриоз „Обърнатата конница” е била открита и облепвана върху писма в Пощенска станция N 1 в гр. Пловдив. Марката е била с номинална стойност от 50 стотинки. Така филателията е направила крачка напред в Пловдив в колекционирането на пощенски марки – куриози.

След 1911 год. започнали войните и филателното движение за един период от 10 години е в застой. След подписването на мира от Великите сили, родната филателия се възражда. Това го прави Г. Зарзаватчиев – филателист от Пловдив.

В 1936 год. е образувано маркопродавно сдружение, наречено „военноинвалидна задруга”. През 1940 год. дружеството се преименува в Пловдивско тимброфилско дружество „Румелийска марка”. Един от председателите на дружеството е и генерал Йеротей Сирманов. Като председател той издава устав, според който членовете трябва да бъдат само любители колекционери, но не и търговци на пощенски марки. В периода 1940-42 год. дружеството изменя своята политика и всички членове започват да търгуват с пощенски марки. Интересното е, че воден от своите разбирани и морал, той подава своята оставка.

От ляво надясно: Христо Лазаров, Славейко Янчев, Захари Георгиев

Дружеството през 1948 год. провежда отчетно-изборно събрание и избира ново ръководство – председател Веселин Нончев, Никола Захариев, Величко Хубчев – отговорник по културно масовата работа и работата с младежта, Бохос Чилингирянн – член. Приема се и нов устав, където залягат две важни точки – масовизация на дружеството и работата с младежта. Веселин Нончев е стабилен и влиятелен за времето си човек, който усърдно работи с младите и създава филателни кръжоци. Обхванати са около 70-80 ученика, които издават и свой вестник „Млад филателист”.

Неуморната работа на г-н Хубчев и г-н Христо Николчев (председател на Съюза на българските филателисти) довежда до организирането на Международна филателна лагер-школа в местността „Карандила” край Сливен. Така, Пловдивското филателно дружество има голям принос за този лагер-школа и за развитието на филателията сред младежите в нашата страна.

Христо Николчев, главен секретар на Съюза на българските филателисти

Пловдивското филателно дружество е ставало домакин на няколко филателни изложби – 1976 год. – Първа национална младежка изложба; 1983 год. Четвърта общонационална изложба „България – 83”. 1988 год. – Пета национална изложба „България – 88”. По инициатива на председателя Веселин Нончев е открит в гр. Пловдив и първият Дом на филателиста в България с библиотека над 300 тома филателна литература и каталози на пощенски марки от цял свят.

През 1973 год. Пловдивското филателно дружество чества своята  80-годишнина. Във връзка с това Пловдивското филателно дружество с указ N 2678 на Държавния съвет на НРБ бе удостоено с орден „Кирил и Методий”- III степен.Дружеството беше наградено с почетна Грамота и „Златна значка”. Голяма придобивка беше и откриването през 1986 год. в Централна поща на филателен магазин с отговорник Елена Панайотова. Работата на Пловдивското дружество през годините не спира. През 1988 год. бе избрано ново ръководство с председател Стефан Стефанов, секретар Христо Лазаров, членове: Бохос Чилингирян, д-р Петър Георгиев, Костадин Иванов и Филип Чакъров.

Понастоящем дружеството наброява около 70 члена, които активно участват със своите колекции във филателни изложби. Такава беше Националната изложба „Красота и в беше чествано и 110 год. Филателно дружество – гр. Пловдив. По предложение на председателя Стефан Стефанов бе издадена и пощенска марка с изображение на цветето „Щитолиста какичка” от Червената книга на България. Това цвете вирее само в района на рибарниците край град Пловдив.

Христо Лазаров, секретар на Дружеството

Изминалите години бяха успешни за Пловдивското филателно дружество под ръководство на Стефан Стефанов. Неговата колекция „Червеният кръст” през Първата световна война получи Сребърен медал на Световната филателна изложба в град Малага – Испания, а също сребро в Белгия, Брюксел и Виена. На Балканфила в Истанбул този експонат е награден с голям сребърен медал.

Със свои колекции участва: Марко Добриков – „Руски автомобили”, Никола Бояджиев – „Локомотиви”, Стиляна Чепилева – „Жената в изкуството”, д-р Димитър Велков – „Птиците”, Веселин Чифчибашиев – „Архитектурно наследство на България”, Георги Мерджанов - „Розата – кралица на цветята”.

Пловдивските филателисти работят, усърдно с младежите в дружеството под ръководство на Тенчо Жечев и участват в много изложби. Голям сребърен медал спечели Стефан Руменов Стефанов (младши) с „Монетите от античността до наши дни” в Унгария 2007 год. През същата година на Балканфила в Истанбул, колекцията на Емилия Георгиева Стефанова „Пеперудите – летяща красота” печели Голям сребърен медал. В изминалия период от Национални, Европейски и Международни участия само Пловдивското филателно дружество печели около 35 медали и награди. Радва и фактът, че най-младия участник Георги Руменов Стефанов със своя експонат (максимафилия) „Вълшебния свят на пеперудите” печели Вермей на Булколекто - Плевен, Добрич.

Костадин Иванов

Много от членовете на дружеството допринасят за издигане престижа на Пловдивското дружество. Захари Георгиев съдейства за издаване на пощенска карта и пощенска марка за 125 год. от формирането на 9-ти Пехотен пловдивски полк.

Интересен е фактът, че от Париж, Франция Жерар Шарпантие  от 1980 год. събира само български марки – от сантимите до съвременни марки. Този член на Пловдивското филателно дружество заслужава адмирации. Последните години дружеството работи с нов управителен съвет: Стефан Стефанов – председател, Христо Лазаров – секретар, членове Антон Димов, Славейко Янчев, Николай Стоянов и Диана Тунева – отговорник на филателния магазин.

Управителният съвет на Пловдивското филателно дружество през 2023 година взе решение архивът на дружеството да бъде предаден на Държавен архив – Пловдив. В него се съдържа квитанцията за платен членски внос от 1893 год. и много други материали, събирани през годините.

Първия Устав на Пловдивското филателно дружество се намира в библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.

Активно ангажирани с дейността на дружеството са Български пощи – клон Пловдив и Международен пловдивски панаир. Съпричастни към работата и изявите на пловдивските филателисти през годините е и Съюзът на българските филателисти – София, с председател г-н Спас Панчев и Георги Дечев – главен редактор и издател на списание „Филателен преглед”.

130 години Пловдивско филателно дружество – активна дейност, която заслужава похвала. Ентусиасти с творчески възможности, които достойно работят.Те притежават в своите колекции забележителни филателни експонати, които са гордост за всяка филателна организация по света.

130 години Пловдивско филателно дружество, което достойно представя нашия древен, вечен и красив град Пловдив пред света.

 

Фотокредит: Архив на Диаскоп

Коледен брой на Диаскоп 01-31 декември 2023

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.