Бъдни вечер, добър вечер и добра вечер?

22.12.2023
Снимка 1

В българския език по правило съществителните имена, които завършват в единствено число на съгласен звук, са обикновено от мъжки род: мъж, син, блок, живот. Има и съществителни за лица – мъже, завърващи на –а и –я: баща, съдия, владика, слуга, както и такива, които завършват на –о и –и: чичо, дядо, месеците януари, декември, септември. Съществителните, които завършват на –а, -я, -ст, са предимно от женски род: сестра, вода, жалост, кост, но има и завършващи на съгласна: нощ, смрад. Явно не може само по облика да се определи родът на съществителното.

В нашия език има думи, които с течение на времето да променили рода си от мъжки в женски: прах, жар, кал. Сред тях е и вечер, която в старобългарски е от мъжки род. Това е резултат от развоя на езика. Вечер става от женски род под влияние на нощ, която е от женски род. От същия род са и думите от смисловия кръг: вечеря, вечерня.

Така че думата вечер вече е от женски род, а случаите, в които се употребява в мъжки род със съответното съгласуване /добър вечер, бъдни вечер/, са отглас от нейната някогашна принадлежност към имената от този род.

Проф. д-р Ивона Карачорова

Заглавно изображение: Свети пророк Исаия, Нощта и Денят, Парижки псалтир

 

Ивона Карачорова в Диаскоп

Коледен брой на Диаскоп 01-31 декември 2023

 


 

© Христина Мирчева

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.