Фра Йероним Савонарола (1452-1498): Жажда за живот

05.01.2024
Снимка 1

Не е трудно да се убеди човек, че му предстои да умре, защото ежедневният опит го доказва. Но извънредно трудно е да склоним някого постоянно да помни смъртта. Всяка подбуда е следствие от известно съзнание, макар по-вярно е да се каже – инстинкт, който следва вътрешните закони на природата. Например камъкът има свойството да пада без да се явява свойство на негово знание, защото той не притежава ум, а произтича от земното привличане и законите на природата.  Животинският инстинкт и разумната подбуда са предизвикани или от чувственото начало, или следват разумното съзнание, присъщо на животното или човека.

Случва се способността за познание да представя за наше желание някаква вещ с такава наслада, че желанието ни с голяма страст я следва и понякога до такава степен става пленница на обекта, че изцяло се хваща за него и по никакъв начин не може да се отдели. Например някой е видял някъде жена и когато започва да мисли за нея, желанието двамата да се сближат до такава степен го завладява, че го довежда до неподвижно състояние, вследствие на което всичките му помисли са насочени единствено към тази цел. Така става и когато  силно възлюбим Бога, размисляйки колко много дължим на Него. Любовта дотолкова ни покорява, че всичките ни мисли се устремяват към Него и единствената ни грижа се състои само в това да угодим на Създателя.

Както инстинктивните, така и разумните подбуди са следствие от лично осъзнаване на нещо; не по-малко и когато се явява горещо желание. Тогава любовта укрепва и отстранява всички други мисли и разсъждения. Човек да не е способен да мисли за друго, освен за предмета на своята любов.

Доколкото желанието да се живее и инстинктът за съществуване са съвършено естествени, то и животът на човека е по-обичан от всичко друго. Затова инстинктът за съществуване ни превзема, всичките ни мисли и действия се ръководят от жаждата ни за живот и сме готови на всичко, за да запазим себе си.

И както влюбеният няма желание да бъде извън предмета на своята любов, и дори да го желае, трудно е да го направи, така и на всеки човек му е тежко да се отдръпне от мислите и грижите за своя живот и да помни само смъртта. И както казва изречението „противоположни в отношенията си вещи, предизвикват и противоположни чувства”, така и тук: колкото човек по-страстно обича живота, толкова по-страстно ненавижда противоположното — смъртта, и доколкото може, бяга от нея и я ненавижда.

Затова и много леко се отдаваме на размисъли за живота, но трудно можем да принудим себе си да мислим за смъртта. Тази трудност се усилва още и от нашите чувства към заобикалящите ни предмети, към които сме привързани заради приятност.

Погребение и кръщение, графюра

Заглавно изображение: Савонарола и Свети Йоан Кръстител

 


 

© Диаскоп Комикс - Diaskop Comics

    Българска култура, комикси, художници, изкуство

Редакцията на "Диаскоп" изказва благодарност на своите сътрудници, които редовно изпращат информация първо при нас! Редакцията с отговорност оформя материалите и ги публикува. Препоръчваме на всички колеги, които желаят да популяризират информацията и вземат назаем съобщения, да поместват линк към първоизточника.